Đang online:
2
0
1
2
4
6
4
1
XÂY DỰNG NHÃN HIỆU TẬP THỂ ĐỂ NÂNG CAO GIÁ TRỊ CỦA SẢN PHẨM BIỂN
Hội thảo góp ý Logo và Quy chế đăng ký, quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể “Khóm Vĩnh Phước A”
Hội thảo góp ý logo và quy chế đăng ký, quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể “Hồ tiêu Ngọc Hòa”
TRẢ LỜI PHỎNG VẤN LIÊN QUAN ĐẾN BÍ RỢ VÀM RĂNG
Họp xét cấp quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận Khu Dự trữ sinh quyển Thế giới Kiên Giang
Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt đề án “Đẩy mạnh ứng dụng KH&CN vào phát triển sản xuất nông nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2020”
Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Ban hành Nghị định quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
Danh mục quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Hướng dẫn thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ
Đánh giá, nghiệm thu dự án: “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp bồi dưỡng kỹ năng mềm cho học sinh - sinh viên góp phần hình thành văn hóa nghề cho người lao động tỉnh Kiên Giang”
Hội đồng tư vấn KH&CN chuyên ngành cấp tỉnh tuyển chọn đơn vị chủ trì và thông qua thuyết minh đề cương đề tài “Đánh giá việc quản lý, triển khai, ứng dụng các đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2010 – 2015 và đề xuất giải pháp quản lý, triển khai, ứng dụng trong thời gian tới”
Kiểm tra 02 dự án Khoa học và Công nghệ triển khai nhiệm vụ bảo tồn gen lĩnh vực Nông nghiệp
Hội thảo “Các giải pháp đào tạo và cung ứng lao động đáp ứng cơ cấu nhân lực Phú Quốc giai đoạn 2016-2020”
Họp Hội đồng nghiệm thu cơ sở đề tài “Nghiên cứu và chuyển giao các quy trình phòng, trị bệnh trên cá bóp (Rachycentron canadum) và cá mú (Epinephelus spp.)”
Hội thảo Khoa học “Các giải pháp để các Chương trình KH&CN Quốc gia phục vụ tích cực kinh tế-xã hội khu vực phía Nam”
Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN
Sản xuất điện bằng nước, muối và lớp màng dày ba nguyên tử
TẬP HUẤN ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ ĐỔI MỚI
VÀI SUY NGHĨ VỀ ANH NGUYỄN CAO THƯỢNG – NHÀ SÁNG TẠO KHÔNG CHUYÊN
Sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 4:2009/BKHCN về An toàn thiết bị điện và điện tử
Hướng dẫn áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN SO 9001:2015 đối với các cơ quan hành chính nhà nước
Kiểm định bể đong cố định cho xí nghiệp kinh doanh xăng dầu
Tập huấn công cụ cải tiến năng suất chất lượng thực hành 5S đợt 1 năm 2016
TS. Nguyễn Xuân Niệm (Phó GĐ Sở KH&CN) trả lời phỏng vấn với phóng viên Huy Hải (Báo TTXVN) về vấn đề Arsen trong nước mắm
Cấp thiết chuỗi giá trị tôm
Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016 của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ
Chỉ có Phòng kiểm nghiệm được công nhận mới được phép kiểm nghiệm để công bố sản phẩm
Doanh nghiệp Kiên Giang ngày càng quan tâm hơn trong việc đăng ký và sử dụng mã số mã vạch
HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CHỐNG SÉT
TẬP HUẤN XÁC ĐỊNH HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
Qui định về công chức thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ
Tiêu hủy mũ bảo hiểm cũ, kém chất lượng
Công tác kiểm tra chất lượng xăng, dầu và mũ bảo hiểm
Khảo sát thực tế tại một số doanh nghiệp có sản xuất các sản phẩm, hàng hóa chủ lực của tỉnh Kiên Giang
Hội thảo Hàng thật, hàng giả quyền được biết của người tiêu dùng năm 2015
Hội bảo vệ người tiêu dùng Kiên Giang tổng kết hoạt động năm 2014
Tình hình vận động thành lập Câu lạc bộ Người tiêu dùng Nữ ở tỉnh Kiên Giang
Đánh giá
Website Sở Khoa Học Công Nghệ Kiên Giang
Đánh giá mức độ dịch vụ công của sở Khoa học & Công nghệ
  Rất tốt

  Tốt

  Được

  Kém

Liên kết Web
Liên kết