Đang online:
14
0
1
3
9
1
0
4
XÂY DỰNG NHÃN HIỆU TẬP THỂ ĐỂ NÂNG CAO GIÁ TRỊ CỦA SẢN PHẨM BIỂN
Hội thảo góp ý Logo và Quy chế đăng ký, quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể “Khóm Vĩnh Phước A”
Hội thảo góp ý logo và quy chế đăng ký, quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể “Hồ tiêu Ngọc Hòa”
TRẢ LỜI PHỎNG VẤN LIÊN QUAN ĐẾN BÍ RỢ VÀM RĂNG
Họp xét cấp quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận Khu Dự trữ sinh quyển Thế giới Kiên Giang
Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt đề án “Đẩy mạnh ứng dụng KH&CN vào phát triển sản xuất nông nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2020”
Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Ban hành Nghị định quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
Danh mục quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Hướng dẫn thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ
Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài cấp cơ sở tại huyện U Minh Thượng
Thông qua thuyết minh đề cương dự án “Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm nghêu lụa (Paphia undulata Born 1778) tại Kiên Giang”
Tuyển chọn đơn vị chủ trì và thông qua thuyết minh đề cương đề tài “Nghiên cứu nâng cao hiệu quả trồng tiêu trên nền đất thấp và xây dựng nhãn hiệu tập thể trên địa bàn tỉnh Kiên Giang”
Hội thảo khoa học nghiên cứu xây dựng Chương trình “Phát triển tiềm lực cơ sở vật chất KH&CN” tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020
Tuyển chọn đơn vị chủ trì và thông qua thuyết minh đề cương đề tài “Nghiên cứu phát triển mô hình tôm – lúa hiệu quả và xây dựng nhãn hiệu tập thể tại vùng U Minh Thượng tỉnh Kiên Giang”
Hội thảo Khoa học “Các giải pháp để các Chương trình KH&CN Quốc gia phục vụ tích cực kinh tế-xã hội khu vực phía Nam”
Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN
Sản xuất điện bằng nước, muối và lớp màng dày ba nguyên tử
TẬP HUẤN ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ ĐỔI MỚI
VÀI SUY NGHĨ VỀ ANH NGUYỄN CAO THƯỢNG – NHÀ SÁNG TẠO KHÔNG CHUYÊN
Doanh nghiệp có quyền lựa chọn nhãn năng lượng điện tử và tự thực hiện việc dán nhãn năng lượng kể từ ngày 10/02/2017
Sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 4:2009/BKHCN về An toàn thiết bị điện và điện tử
Hướng dẫn áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN SO 9001:2015 đối với các cơ quan hành chính nhà nước
Kiểm định bể đong cố định cho xí nghiệp kinh doanh xăng dầu
Tập huấn công cụ cải tiến năng suất chất lượng thực hành 5S đợt 1 năm 2016
Cấp thiết chuỗi giá trị tôm
Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016 của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ
Chỉ có Phòng kiểm nghiệm được công nhận mới được phép kiểm nghiệm để công bố sản phẩm
Doanh nghiệp Kiên Giang ngày càng quan tâm hơn trong việc đăng ký và sử dụng mã số mã vạch
HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CHỐNG SÉT
TẬP HUẤN XÁC ĐỊNH HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
Qui định về công chức thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ
Tiêu hủy mũ bảo hiểm cũ, kém chất lượng
Công tác kiểm tra chất lượng xăng, dầu và mũ bảo hiểm
Khảo sát thực tế tại một số doanh nghiệp có sản xuất các sản phẩm, hàng hóa chủ lực của tỉnh Kiên Giang
Hội thảo Hàng thật, hàng giả quyền được biết của người tiêu dùng năm 2015
Hội bảo vệ người tiêu dùng Kiên Giang tổng kết hoạt động năm 2014
Tình hình vận động thành lập Câu lạc bộ Người tiêu dùng Nữ ở tỉnh Kiên Giang
Đánh giá
Website Sở Khoa Học Công Nghệ Kiên Giang
Đánh giá mức độ dịch vụ công của sở Khoa học & Công nghệ
  Rất tốt

  Tốt

  Được

  Kém

Liên kết Web
Liên kết