Hoạt động thanh tra nguồn phóng xạ và thiết bị bức xạ năm 2018 A A

03/12/2018
Trong những năm qua, ứng dụng năng lượng nguyên tử (NLNT), trong đó sử dụng nguồn phóng xạ (NPX), nguồn bức xạ (NBX), thiết bị bức xạ trong sản xuất, kinh doanh đã mang lại những lợi ích to lớn trong đời sống kinh tế xã hội. Tuy nhiên, song song với lợi ích không thể phủ nhận của việc ứng dụng NLNT thì hoạt động này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy hiểm cần phải kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ (ATBX), an ninh NPX, NBX ở mức độ cao nhất, ổn định và lâu dài.

Hiện nay trên cả nước, trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội, nhiều doanh nghiệp đã và đang sử dụng NPX, do hoạt động sản xuất kinh doanh khó khăn đã ngừng hoạt động hoặc tuyên bố phá sản. Quá trình chuyển giao hoạt động giữa các chủ thể quản lý NPX, đã buông lỏng quản lý do thiếu hiểu biết hoặc ý thức chấp hành pháp luật kém và đã gây nên nhiều sự cố mất an ninh NPX. Đặc biệt đối với những cơ sở sử dụng, lưu giữ NPX, các đơn vị tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra mất ATBX, an ninh NPX như các cơ sở quản lý NPX di động (chụp ảnh phóng xạ công nghiệp, đo độ chặt, độ ẩm...), các cơ sở sử dụng NPX trong hệ các thiết bị đo, điều khiển tự động quá trình sản xuất, các cơ sở lưu giữ NPX trên phạm vi toàn quốc.

Kiên Giang là tỉnh ở miền Tây Nam Bộ, tình hình kinh tế những năm gần đây đã phát triển tương đối mạnh mẽ, các cơ sở sản xuất từng bước phát triển. Tuy nhiên, hiện nay Kiên Giang vẫn là tỉnh có các cơ sở kinh doanh chủ yếu vừa và nhỏ trong đó: có 05 doanh  nghiệp sản xuất công nghiệp có nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ trong công nghiệp.

Trong những năm qua lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã quan tâm đến vấn đề ATBX. Hàng năm, đã chỉ đạo và tạo điều kiện cho thanh tra Sở thực hiện việc thanh tra chuyên ngành ATBX trên địa bàn ít nhất 01 năm 01 lần. Quá trình thanh tra đã yêu cầu phát hiện và xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm trong lĩnh vực ATBX. Từ đó việc thực hiện công tác đảm bảo ATBX của các doanh nghiệp có sử dụng nguồn bức xạ, thiết bị bức xạ được các cơ sở quan tâm và thực hiện tương đối nghiêm túc. Để quản lý các cơ sở có sự dụng NPX, thiết bị bức xạ trong sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ngày càng tốt hơn. Ngày 14/11/2018 của Giám đốc Sở KH&CN đã ban hành Quyết định số 134/QĐ-SKHCN về việc thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực ATBX trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

1 Mục đích:

- Thống kê thực trạng sử dụng, lưu giữ NPX trên tỉnh.

- Đánh giá tình hình đảm bảo ATBX hạt nhân, an ninh NPX trong quản lý, sử dụng NPX trên phạm vi toàn tỉnh, từ đó đề xuất các biện pháp tăng cường công tác quản lý về ATBX hạt nhân đối với các đơn vị sử dụng, quản lý NPX.

            - Phát hiện, phòng ngừa và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về NLNT trong quản lý NPX đối với tổ chức, cá nhân sử dụng, quản lý NPX, bảo vệ sức khoẻ con người, thực hiện vai trò kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước về ATBX hạt nhạn đối với các hoạt động ứng dụng NLNT trong phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời đánh giá được trách nhiệm thực hiện việc quản lý ATBX hạt nhân của các cơ quan được phân công theo quy định của Luật NLNT.

            - Tăng cường sự phối hợp giữa Sở KH&CN với các đơn vị của tỉnh và các đơn vị có sử dụng NPX trong công tác quản lý nhà nước đối với việc sử dụng, lưu giữ NPX, chuyển giao, vận chuyển NPX. Khẳng định vai trò cơ quan quản lý địa phương trong kiểm tra, giám sát bảo đảm ATBX, an ninh NPX tại địa phương mình, thống nhất và nâng cao nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành về ATBX hạt nhân trong thanh tra Sở KH&CN.

2. Nội dung, phạm vi thanh tra:

Thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến nguồn phóng xạ, nguồn bức xạ tiềm ẩn  nguy cơ cao xảy ra mất ATBX, an ninh NPX, thiết bị bức xạ. Cụ thể: Các cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nghiên cứu, đào tạo có sử dụng nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ. Ưu tiên thanh tra cơ sở xuất, nhập khẩu nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ, cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ trong chụp ảnh phóng xạ công nghiệp di động, các cơ sở đo độ chặt, độ ẩm di động, các cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ trong hệ các thiết bị đo, điều khiển tự động quá trình sản xuất; các cơ sở lưu giữ nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ, các xử lý chất phóng xạ.

3. Đối tượng thanh tra:

Đối với các tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng nguồn phóng xạ, nguồn bức xạ trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

4. Kết quả thanh tra:

Đối với thanh tra nguồn phóng xạ các cơ sở sản xuất công nghiệp.

Đoàn thanh tra chuyên ngành đã tiến hành thanh được 05 đơn vị có sử dụng nguồn phóng xạ gồm:

TT

Tên cơ sở

Địa chỉ

Mục đích sử dụng

Số lượng máy

01

Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên Kiên Giang

Ấp Hòn Chông, xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

Đo điều khiển tự động trong quá trình sản xuất

Có 03 nguồn nhưng không sử dụng. Lưu kho

02

Chi nhánh Cty Cổ phần xi măng Hà Tiên 1, Nhà máy xi măng Hà Tiên Kiên Giang

Thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

Đo điều khiển tự động trong quá trình sản xuất

- 22 nguồn đang hoạt động;

- 02 máy phát tia X - 6 nguồn lưu kho

03

Cty TNHH SIAM CITY CEMENT (Việt Nam) Chi nhánh Kiên Giang – Nhà máy xi măng Hòn Chông

214 Ấp Hòn Chông, xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

Đo điều khiển tự động trong quá trình sản xuất

Có 04 nguồn phóng xạ và 03 máy phát tia.

04

Cty Bia Sài Gòn-Kiên Giang

Đường D1, D2, Khu Công nghiệp Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

Đo điều khiển tự động trong quá trình sản xuất

Sử dụng 02 nguồn phóng xạ, 02 máy phát tia X

05

Cty Cổ phần gỗ MDF VRG

Đt: 0297 3819868

Lô M, Đường số 1, Khu Công nghiệp Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

Đo điều khiển tự động trong quá trình sản xuất

01 nguồn (Cs 137)


Hoạt động thanh tra tại nhà máy Bia Sài Gòn-Kiên Giang

5. Kiến nghị:

Qua thanh tra tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang hiện nay có tổng số có 35 NPX và 07 thiết bị bức xạ, trong đó có 26 NPX đang hoạt động và 9 NPX lưu kho của 2 đơn vị không sử dụng (do thay đổi công nghệ) không biết để đâu. Việc bảo quản, lưu kho nguồn rất khó khăn từ khâu phòng ốc lưu giữ, bảo vệ….phải đảm bảo an toàn. Để tránh thất lạc các nguồn này đề nghị Cục An toàn và Kiểm soát bức xạ có kế hoạch thu hồi tập trung vào một chỗ để bảo quản chung cho Kiên Giang và cả nước.

Trương Ngọc Ánh, Chánh thanh tra Sở KH&CN
Dành cho bệnh nhân
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo