Họp sơ kết Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ vào phát triển sản xuất nông nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2020” A A

09/01/2019
Với mục tiêu ứng dụng khoa học và công nghệ (KH&CN) vào sản xuất nông nghiệp nhằm phát triển toàn diện trên cơ sở phát huy tối đa lợi thế về nông nghiệp của tỉnh gắn với xây dựng nông thôn mới; duy trì tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh thông qua năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng; đáp ứng tốt hơn nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng nội tại và đẩy mạnh xuất khẩu. Ngày 26/7/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết định số 1688/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ vào phát triển sản xuất nông nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2020”.

TS. Nguyễn Xuân Niệm – PGĐ. Sở KH&CN Kiên Giang phát biểu khai mạc Hội nghị

Sau 02 năm triển khai thực hiện, ngày 14/12/2018 tại Hội trường Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang đã diễn ra Hội nghị sơ kết Đề án do TS. Nguyễn Xuân Niệm – Phó Giám đốc Sở KH&CN, chủ trì. Đến tham dự buổi họp có bà Lê Thị Nhứt – PGĐ. Sở Công thương, ông Lê Quảng Đà – PTP. Phòng Kế hoạch – Tài chính , Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT); đại diện lãnh đạo cấp huyện có ông Lê Ngọc Tùng - PCT. UBND huyện An Minh, ông Lê Quang Định - PCT. UBND huyện Châu Thành và ông Trương Văn Minh - CT. UBND huyện Hòn Đất và hơn 30 đại biểu là lãnh đạo các Phòng NN&PTNT, Phòng Kinh tế/Kinh tế và hạ tầng các huyện/thành phố, lãnh đạo của các trung tâm, chi cục, các trường cao đẳng và đại học trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị đã nhận được 09 lượt ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự. Đa số đại biểu thống nhất cao với dự thảo Báo cáo sơ kết Đề án và cũng cập nhật, bổ sung một số kết quả triển khai thực hiện để hoàn thiện báo cáo. Nhìn chung, các nhiệm vụ được giao trong Đề án đã được các sở, ban, ngành, địa phương quan tâm triển khai thực hiện lồng ghép trong nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Tuy nhiên, cũng còn một số nhiệm vụ triển khai gặp khó khăn, do đó chưa có số liệu cụ thể để báo cáo. Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Xuân Niệm – Phó Giám đốc Sở KH&CN đã đề nghị các đơn vị được giao chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Đề án nhanh chóng rà soát, triển khai các nội dung công việc còn lại, hoàn thành các nhiệm vụ được giao để tổng kết báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong năm 2020 như kế hoạch đề ra. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị nhanh chóng báo cáo về Sở KH&CN để tổng hợp, báo cáo xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh hướng giải quyết.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã đề xuất một số nhiệm vụ cần triển khai thực hiện trong thời gian tới để giải quyết những khó khăn tại các địa phương. Tổng hợp một số nhiệm vụ đã được đề xuất gồm: (i) Nghiên cứu, ứng dụng quy trình kỹ thuật hiện đại nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; (ii) Nghiên cứu xây dựng bản đồ thổ nhưỡng xác định chất lượng đất, nước phục vụ canh tác nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố Rạch Giá; (iii) Nghiên cứu xử lý mùi hôi ở các trang trại chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; (iv) Ứng dụng công nghệ 4.0 trong các khâu canh tác (từ làm đất đến thu hoạch) tại các cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; (v) Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn hàng hóa cho các sản phẩm đã có nhãn hiệu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;...

Toàn cảnh Hội nghị

Bên cạnh đó, đại diện của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang có ý kiến đề xuất một số nội dung trọng tâm cần triển khai thực hiện trong thời gian tới: (i) Tham gia đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển ngành nông nghiệp của tỉnh, bên cạnh đó tỉnh nên có cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích sinh viên theo học các ngành này; (ii) Đưa nội dung tổ chức các lớp tập huấn cho các cán bộ làm việc trong phòng thí nghiệm vào Kế hoạch thành lập phòng phân tích, thử nghiệm tập trung của tỉnh để cán bộ tỉnh được nhận chứng chỉ hành nghề trong phòng thí nghiệm; (iii) Cùng tham gia giảng dạy các lớp tập huấn nâng cao nhận thức của người dân trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định; (iv) Cùng tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học trong các đề tài, dự án KH&CN để nâng cao năng lực nghiên cứu cũng như ứng dụng, nhân rộng kết quả sau nghiệm thu.

Thay mặt Hội nghị, TS. Nguyễn Xuân Niệm – Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang đã tổng hợp và ghi nhận tất cả các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự, trên cơ sở đó Sở KH&CN sẽ cập nhật thêm một số kết quả thực hiện vào Báo cáo sơ kết Đề án trước khi trình ký gửi Ủy ban nhân dân tỉnh. Đối với một số đề xuất nhiệm vụ của các địa phương Sở KH&CN sẽ tham mưu và trình Hội đồng xác định nhiệm vụ KH&CN xem xét thực hiện trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Hội nghị kết thúc vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày./.

Ánh Nguyệt – PTP. Phòng QLKH
Dành cho bệnh nhân
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo