Mẫu đơn nghị cấp giấy đăng ký nguồn bức xạ, địa điểm cất giữ chất thải phóng xạ A A

16/10/2014
TÌNH HÌNH CẤP PHÉP AN TOÀN BỨC XẠ

CÁC CƠ SỞ X-QUANG Y TẾ

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

            Để quản lý tốt các hoạt động ATBX trong lĩnh vực X-quang y tế và từng bước đưa hoạt động này đi vào nề nếp. Trong hai năm 2004-2005, Sở khoa học công nghệ đã tạo điều kiện thuận lợi để giúp các cơ sở hội đủ các kiện cấp phép như phối hợp với Cục kiểm soát và an toàn bức xạ-hạt nhân Bộ KHCN tổ chức tập huấn kiến thức về ATBX trong lĩnh vực X-quang y tế ; phối hợp với Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt cung cấp các dịch vụ ATBX đo liều bức xạ cá nhân, kiểm định thiết bị và đánh giá ATBX phòng máy X-quang cho các cơ sở .

Tính đến ngày 30/09/2005 tình hình quản lý ATBX và cấp phép sử dụng thiết bị cho các cơ sở X-quang y tế trên địa bàn tỉnh như sau:

Toàn tỉnh hiện có 33/35 cơ sở X-quang y tế đang hoạt động, gồm 15 cơ sở thuộc quản lý nhà nước và 18 cơ sở thuộc quản lý tư nhân. Trong đó có 28/33 cơ sở đang hoạt động đã lập hồ sơ thủ tục xin cấp phép, cụ thể:

- 16 hồ sơ đủ điều kiện và đã cấp phép cho 14 cơ sở gồm 5 cơ sở nhà nước (BVĐK tỉnh, BVYHCT, TTYT huyện Giồng Riềng, Vĩnh Thuận, Tân Hiệp) và 9 cơ sở tư nhân(PKNG: BS Phiêu, BS Tốt (Rạch Giá), BS Chúc, BS Trí (Rạch Sỏi), BS Tuấn (Tân Hiệp), BS Bảnh (An Biên), BS Phúc (Vĩnh Thuận), BS Dũng (Kiên Lương), YS Lữ Huỳnh Hái (Giồng Riềng); 02 cơ sở đang hoàn tất thủ tục để cấp phép (TTYT huyện An Minh và Hòn Đất)

- 11 hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp phép,  gồm 07 cơ sở tư nhân (PKNG: BS Đài, BS Vũ Dương, BS Danh Canh, BS Cường (Rạch Giá), BS Bi (An Biên), BS Tất (Kiên Lương), BS Tịnh ( An Minh) và 04 TTYT (PK Rạch Sỏi, TX. HàTiên, huyện Châu Thành, Kiên Lương-trong đó TTYT Kiên Lương phải làm lại hồ sơ khác do chuyển địa điểm).

- 01 hồ sơ  đang chờ thẩm định (TTYT Phú Quốc)

Hiện còn 05 cơ sở chưa lập hồ sơ, gồm 03 cơ sở nhà nước (TTYT huyện An Biên, Gò Quao, PK Tân Thành-TTYT Tân Hiệp) và 02 cơ sở tư nhân (BV Bình An (Rạch Giá), PK BS Buôl (Phú Quốc),

Có 33/35 máy hiện đang hoạt động đã được kiểm định chất lượng, gồm 32 máy X-quang và 01 máy CT scaner, trong đó đánh giá tổng thể chất lượng máy đạt loại tốt 7 , khá 14, trung bình 11 và yếu 1 (PKBS Vũ Dương). Số  lượng máy có chất lượng trung bình và yếu thuộc các phòng khám tư nhân được sản xuất từ năm 1980 trở về trước. Tất cả số máy nói trên (nhà nước và tư nhân) đã qua nhiều năm sử dụng nhưng  đây là lần đầu tiên được đánh giá chất lượng

Có 29/35 phòng máy X-quang đang hoạt động được đánh giá ATBX và đạt mức độ trung bình. Tuy nhiên, đa số phòng X-quang được đánh giá ATBX trước khi sửa chữa mở rộng diện tích phòng theo qui định cần phải được đánh giá lại để đảm bảo ATBX cho bệnh nhân, nhân viên vận hành và môi trường xung quanh.

Có 21/33 cơ sở đã trang bị liều kế và theo dõi liều định kế cho nhân nhân viên bức xạ với tổng số 70 liều kế

PHÒNG CÔNG NGHỆ

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo