Họp nhóm kỹ thuật xây dựng báo cáo đánh giá định kỳ 10 năm Khu dự trữ sinh quyển thế giới Kiên Giang A A

13/07/2016
Để chuẩn bị tốt cho công tác báo cáo đánh giá định kỳ 10 của Khu Dự trữ sinh quyển (DTSQ Thế giới) Kiên Giang cho tổ chức UNESCO Thế giớ. UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết định số 511/QĐ-UBND tỉnh Kiên Giang về việc thành lập Nhóm Kỹ thuật xây dựng báo cáo đánh giá 10 năm Khu DTSQ Thế giới Kiên Giang (Nhóm Kỹ thuật). Nhóm Kỹ thuật gồm 12 thành viên, đại diện cho các sở, ban, ngành liên quan trong tỉnh Kiên Giang, Trưởng nhóm là TS. Nguyễn Xuân Niệm (PGĐ. Sở KH&CN Kiên Giang, kiêm Phó trưởng ban Ban Quản lý Khu DTSQ Thế giới Kiên Giang) Ngày 12/7/2016. Đại diện cho Nhóm Kỹ thuật TS. Nguyễn Xuân Niệm (Trưởng nhóm) đã tổ chức buổi họp Nhóm Kỹ thuật báo cáo đánh giá định kỳ 10 Khu DTSQ Thế giới Kiên Giang tại phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang. Mục đích buổi họp nhằm tham vấn các ý kiến thành viên trong nhóm về bản dự thảo lần 1 của Báo cáo đánh giá định kỳ 10 Khu DTSQ Thế giới Kiên Giang và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.

                Nhóm kỹ thuật xây dựng báo cáo 10 năm khu DTSQ Kiên Giang

 

Buổi họp Nhóm Kỹ thuật đã nhận được sự quan tâm tích cực của các thành viên trong Nhóm (tham dự đầy đủ 12/12 thành viên). Trong buổi họp các thành viên đã nhiệt tình tham gia đóng góp nhiều ý kiến cho bản dự thảo Báo cáo, trong đó có nhiều ý kiến đóng góp rất hay và cụ thể.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các thành viên trong nhóm. Nhóm trưởng TS. Nguyễn Xuân Niêm đã phân công nhiệm vụ cụ thể từng phần cần chỉnh sửa cho từng thành viên trong Nhóm, ngoài ra các thành viên còn được khuyến khích bổ sung những phần thuộc về chuyên môn của mình hay nghiệp vụ đang phụ trách công tác tại cơ quan cho Tổng thể Báo cáo.

Buổi họp đã kết thúc tốt đẹp vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày. Thay mặt Nhóm, Trưởng nhóm TS. Nguyễn Xuân Niệm đã cám ơn sự tham gia và đóng góp hết sức nhiệt tình của các thành viên trong Nhóm và động viên mọi người sớm hoàn thành các nhiệm vụ được phân công, để sớm hoàn thành Báo cáo đánh giá định kỳ 10 năm khu DTSQ Kiên Giang, đệ trình UNESCO Thế giới xem xét tiếp tục công nhận danh hiệu Khu Dự trữ sinh quyển Thế giới Kiên Giang.

Lý Minh Tài (BQL khu DTSQ Kiên Giang)

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo