Trình diễn, kết nối cung - cầu công nghệ năm 2016 (Techdemo 2016) A A

11/11/2016
Tối 9/11/2016 tại Thái Nguyên, Chương trình “Trình diễn, kết nối cung - cầu công nghệ năm 2016” (Techdemo 2016) do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Ban chỉ đạo Tây Bắc và UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp tổ chức chính thức được khai mạc.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo Tây Bắc; ông Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN; ông Phan Xuân Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; ông Châu Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam và đại diện lãnh đạo các cơ quan, sở KH&CN, doanh nghiệp (DN) trong cả nước. Sự kiện đã thu hút hơn 100 đơn vị tham gia trình diễn, giới thiệu công nghệ, thiết bị, kết quả nghiên cứu.

Techdemo là sự kiện thường niên, nhằm mục đích kết nối cung - cầu công nghệ giữa các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước; hỗ trợ DN đổi mới, phát triển công nghệ. Chương trình cũng nhằm hỗ trợ giải quyết nhu cầu đặt hàng nghiên cứu, phát triển công nghệ từ các tỉnh/thành phố đồng thời tập trung giải quyết các vấn đề thực tiễn hoạt động trong giai đoạn mới để nâng cao năng lực ứng dụng, chuyển giao công nghệ cho các DN, địa phương.

Techdemo 2016 có 116 gian hàng, gần 400 công nghệ/thiết bị/sản phẩm nghiên cứu đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học, các doanh nghiệp trong và ngoài nước... phù hợp với khu vực phía Bắc và sẵn sàng chuyển giao. Chương trình cũng đã hỗ trợ 160 lượt tư vấn kỹ thuật, cải tiến công nghệ trực tiếp cho các DN có nhu cầu cải tiến công nghệ, thay đổi quy trình sản xuất, thay đổi sản phẩm hoặc đổi mới một phần các công nghệ sẵn có... với sự tham gia của trên 80 chuyên gia công nghệ trong và ngoài nước. Tại khu trình diễn, Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ (Bộ KH&CN) cũng ra mắt Hệ thống cơ sở dữ liệu cung - cầu công nghệ, chuyên gia công nghệ, kết nối cung - cầu công nghệ trực tuyến. Hệ thống cơ sở dữ liệu bao gồm danh mục gần 1.000 loại nguồn cung công nghệ trong và ngoài nước, dữ liệu gần 10.000 doanh nghiệp để phục vụ kết nối chuyển giao công nghệ. Đây là lần đầu tiên trong các kỳ tổ chức, Chương trình đã ra mắt hệ thống cơ sở dữ liệu về nguồn cung, cầu, chuyên gia công nghệ và doanh nghiệp sản xuất sẵn sàng kết nối trực tuyến để cung cấp thông tin trực tiếp cho các doanh nghiệp, viện trường, tổ chức KH&CN.

Ông Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế trung ương, Trưởng ban chỉ đạo Tây Bắc - phát biểu tại Techdemo 2016

 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế trung ương, Trưởng ban chỉ đạo Tây Bắc đánh giá cao sáng kiến phối hợp của Bộ KH&CN, Ban Chỉ đạo Tây Bắc và UBND tỉnh Thái Nguyên để tổ chức hoạt động lần này, ông nhấn mạnh: “Tôi cho rằng sự kiện được tổ chức lần này là một trong những nỗ lực có định hướng của Bộ KH&CN trong việc triển khai các chủ trương của Đảng về phát triển KH&CN cũng như trong triển khai Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35 của Chính phủ”.

Ông Nguyễn Văn Bình cũng đề nghị Bộ KH&CN và các Bộ, ban, ngành trung ương sẽ tiếp tục có những sáng kiến, giải pháp đột phá về KH&CN, phối hợp hiệu quả với các Bộ, ngành, các địa phương trong Vùng để nâng cao năng lực và trình độ KH&CN cho các tổ chức, doanh nghiệp của địa phương, đưa KH&CN thực sự trở thành nền tảng, động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trong Vùng. Bên cạnh đó cũng cần sớm nghiên cứu hình thành trong Vùng một số mô hình liên kết giữa KH&CN với giáo dục và đào tạo, sản xuất, kinh doanh; hướng vào khai thác các lợi thế của Vùng về các điều kiện tự nhiên, lịch sử, văn hóa, xã hội, hình thành các sản phẩm chủ lực có sức cạnh tranh trong thời gian tới.

Ông Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN - phát biểu tại Techdemo 2016

 

Phát biểu tại Techdemo 2016, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh cho biết, việc phát triển thị trường KH&CN là chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước nhằm thúc đẩy ứng dụng và đưa nhanh kết quả nghiên cứu vào thị trường, truyền bá tri thức, chuyển giao công nghệ, tăng cường gắn nghiên cứu với phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực đổi mới công nghệ của doanh nghiệp và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Thái Nguyên là tỉnh đã có bước phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Bộ KH&CN rất mong muốn và kỳ vọng sự kiện lần này sẽ mang đến nhiều cơ hội hợp tác, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, chuyển giao, đổi mới công nghệ với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp của tỉnh Thái Nguyên nói riêng và các địa phương trong khu vực Miền núi phía Bắc nói chung, để từ đó phát triển các sản phẩm chủ lực, trọng điểm mang lợi thế của địa phương, của Vùng, đạt năng suất, chất lượng cao, từng bước hướng ra thị trường cả nước và xuất khẩu ra nước ngoài.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh cũng cho biết: Năm nay, Bộ KH&CN đã có những đổi mới về phương thức triển khai hoạt động trình diễn và kết nối cung - cầu công nghệ để phù hợp với bối cảnh mới theo 5 nội dung chủ đạo: Một là hoạt động tư vấn kỹ thuật, tư vấn cải tiến công nghệ trực tiếp cho DN, cải tiến quy trình kỹ thuật; Hai là khởi động hệ thống cơ sở dữ liệu cung, cầu công nghệ, chuyên gia công nghệ, kết nối cung – cầu công nghệ trực tuyến; Ba là kết nối tài chính và công nghệ nhằm tư vấn hỗ trợ tham gia Chương trình, dự án hỗ trợ, đầu tư cho đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư tài chính; Bốn là diễn đàn quốc tế kết nối xúc tiến, hợp tác, đầu tư và chuyển giao công nghệ giữa DN Việt Nam và DN nước ngoài; Năm là trưng bày, giới thiệu các công nghệ đã sẵn sàng chuyển giao phù hợp với khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình và Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh tham quan các gian hàng tại Techdemo 2016

 

Bên cạnh đó, Bộ KH&CN cũng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kết nối với các quỹ đầu tư tài chính như: Dragon Capital; Quỹ đầu tư tài chính Lotus Impact; Chương trình thúc đẩy DN (IBA); Tổ chức phát triển Hà Lan (SNV); Quỹ Nông nghiệp quốc tế (IFAD); Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia; Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia; các ngân hàng quốc tế, ngân hàng trong nước, các chương trình/Dự án hỗ trợ, đầu tư cho đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo; kết nối DN trong nước với DN nước ngoài về liên doanh, liên kết và hợp tác đầu tư phát triển công nghệ.

Tú Vân (Nguồn: NASATI)

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo