Hội nghị Tổng kết ngành khoa học và công nghệ A A

06/01/2017
Ngày 4/1/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2016, triển khai công tác năm 2017 với chủ đề “Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”. Đầu cầu Trung ương tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, đầu cầu địa phương tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

            Tham dự Hội nghị, tại đầu cầu Trung ương có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh; Lãnh đạo và cán bộ chủ chốt thuộc Bộ KH&CN; đại diện Lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; đại diện Lãnh đạo một số Ban của Đảng, Ủy ban của Quốc hội; đại diện các cơ quan quản lý KH&CN (viện, trường, trung tâm); đại diện một số doanh nghiệp và doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;...

            Tham dự Hội nghị, tại điểm cầu tỉnh Kiên Giang có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Thị Minh Phụng; Ban Giám đốc Sở KH&CN, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Kế hoạch-Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Giáo dục-Đào tạo, Sở Tư pháp, Sở Thông tin-Truyền thông, Trường Cao đẳng Y tế, Văn phòng điều hành Ban Quản lý Khu dự dữ sinh quyển Kiên Giang và một số lãnh đạo phòng, đơn vị, chuyên viên thuộc Sở KH&CN Kiên Giang.

            Sau phần báo cáo của Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh, Hội nghị nhận được 11 ý kiến gồm 05 ý kiến của Bộ ngành Trung ương và 06 ý kiến của các địa phương. Kết thúc Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh các thành tựu phát triển kinh tế -xã hội, quốc phòng an ninh luôn có sự đóng góp của KH&CN.

            Những đóng góp của ngành KH&CN trong năm 2016 phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 cùng những giải pháp chỉ đạo điều hành, xin mời xem chi tiết tại Thông cáo báo chí của Bộ Khoa học và công nghệ về Hội nghị trực tuyến “Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội” đính kèm./.

Trịnh Thị Vân-CVP Sở KH&CN

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo