Hội thảo tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học tại các Khu Dự trữ sinh quyển ở Việt Nam A A

26/06/2017
Nhằm tăng cường hiệu quả công tác bảo tồn đa dạng sinh học (ĐDSH) tại các Khu Dự trữ sinh quyển (DTSQ) cũng như để chia sẻ thông tin về thực trạng và nhu cầu, đề xuất các giải pháp, mô hình bảo tồn ĐDSH tại các Khu DTSQ của Việt Nam.

                             GS.TS. Nguyễn Hoàng Trí phát biểu khai mạc Hội thảo

 

Từ ngày 22 - 23/6/2017, Tổng cục Môi trường đã phối hợp với Ủy ban Quốc Gia Con người và Sinh quyển (MAB) Việt Nam tổ chức Hội thảo “Tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học tại các Khu Dự trữ sinh quyển ở Việt Nam” được tổ chức tại tỉnh Hòa Bình. Đến tham dự Hội thảo có GS.TS Nguyễn Hoàng Trí, Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBQG MAB Việt Nam; TS. Hoàng Thị Thanh Nhàn, Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn ĐDSH kiêm Phó Chủ tịch UBQG MAB Việt Nam (đồng chủ trì Hội thảo); Đại diện: Văn phòng UNESCO Hà Nội, UBQG UNESCO Việt Nam, Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên thuộc Bộ KH&CN, Dự án GEF/UNDP (Quỹ Môi trường toàn cầu/Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc) và đại diện 8/9 Khu DTSQ Thế giới của Việt Nam: Cần Giờ, Đồng Nai, Cát Bà, Cù Lao Chàm – Hội An, Châu thổ Sông Hồng, Kiên Giang, tây Nghệ An và Lang Biang cùng các chuyên gia tư vấn độc lập. Khu DTSQ Kiên Giang tham gia 02 đại biểu: TS. Nguyễn Xuân Niệm (Phó Giám đốc Sở KH&CN Kiêm Phó Ban Điều hành) và KS. Nguyễn Thanh Hải (Chánh văn phòng).

GS.TS Nguyễn Hoàng Trí đã trình bày tại Hội thảo những nội dung cơ bản và yêu cầu thực hiện Chương trình Con người và Sinh quyển giai đoạn 2015 – 2025 và Kế hoạch hành động Lima giai đoạn 2016 – 2025. Ngoài ra trong Hội thảo các diễn giả cũng đã trình bày các nội dung về: Tăng cường bảo tồn ĐDSH tại các Khu DTSQ ở Việt Nam; Đề xuất bộ tiêu chí và quy trình đánh giá hiệu quả quản lý Khu DTSQ thế giới; Đề xuất cơ chế điều phối mạng lưới các Khu DTSQ tại Việt Nam – Kinh nghiệm trong nước và quốc tế. Toàn thể đại biểu cũng đã thảo luận về cơ chế điều phối hệ thống các Khu DTSQ ở Việt Nam và nêu ra những thực trạng, bài học kinh nghiệm và những đề xuất của đại diện các Khu DTSQ của Việt Nam, lồng ghép các mục tiêu về bảo tồn ĐDSH vào quản lý các Khu DTSQ.

Chương trình Con người và Sinh quyển đã được thông qua từ năm 1970 và mạng lưới Khu DTSQ đến nay ngày càng lớn mạnh, đã có 672 Khu DTSQ tại 120 quốc gia trên thế giới. Chức năng của Khu DTSQ nhằm: (i) Đóng góp vào việc bảo tồn đa dạng di truyền, loài, hệ sinh thái và duy trì ĐDSH (chức năng bảo tồn); (ii) Tạo điều kiện cho các hoạt động nghiên cứu và giám sát, giáo dục, đào tạo, nâng cao nhận thức và trao đổi thông tin giữa các địa phương, quốc gia và quốc tế về bảo tồn và phát triển bền vững (chức năng hỗ trợ); (iii) Kết hợp chặt chẽ giữa bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế nhằm nâng cao mức sống người dân (chức năng phát triển). ĐDSH tại các Khu DTSQ hiện nay đang bị đe dọa như: Sự thu hẹp, chia cắt sinh cảnh do hoạt động phát triển; khai thác trái phép và quá mức; sinh vật ngoại lai; cháy rừng, ô nhiễm và do biến đổi khí hậu. Ngoài ra, còn do một số hạn chế như: Về thể chế: Trước đây chưa có cơ quan quản lý nhà nước làm đầu mối ở cấp Trung ương để điều phối mạng lưới các Khu DTSQ ở Việt Nam. BQL các Khu DTSQ hầu hết là kiêm nhiệm, chỉ có một số ít là có cán bộ chuyên trách; Về pháp luật ĐDSH và lồng ghép trong các ngành: Hệ thống pháp luật về ĐDSH chưa được thống nhất, Khu DTSQ chưa được xác định vị trí trong hệ thống pháp luật, chưa có văn bản pháp luật quy định về quy hoạch phát triển, quản lý tổng hợp Khu DTSQ cũng như lồng ghép bảo tồn ĐDSH trong quy hoạch, quản lý Khu DTSQ; Về nhận thức, năng lực, đa dạng hóa sự tham gia của các bên liên quan: Người dân sống trong Khu DTSQ có ý thức bảo tồn ĐDSH chưa cao. Chưa thực sự huy động được sự tham gia, đóng góp của các bên liên quan trong công tác quản lý khu DTSQ; Về nguồn lực: Chỉ có một vài Khu DTSQ có kinh phí hàng năm từ ngân sách nhà nước để triển khai các hoạt động, chương trình ưu tiên đã đề ra trong kế hoạch. 

                                         Đại biểu tham dự hội thảo chụp hình lưu niệm

 

Từ những vấn đề trên, Hội thảo đã thảo luận vào các vấn đề trọng tâm chính như: Cơ chế, chính sách trong công tác bảo tồn và quản lý Khu DTSQ; Quá trình thực thi nhiệm vụ của các Khu DTSQ trong thời gian qua về những thuận lợi, khó khăn và đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả trong thời gian tới; Tình hình nhân sự, tài chính,… để thực hiện các nhiệm vụ đã đặt ra; và các vấn đề mới hiện nay.

Cuối Hội thảo, GS.TS Nguyễn Hoàng Trí đã tổng hợp Hội thảo và đưa ra 04 giải pháp cho công tác bảo tồn và phát triển bền vững ĐDSH trong các Khu DTSQ ở Việt Nam trong thời gian tới: (i) Cần hoàn thiện khung pháp lý chung để vận hành tốt các hoạt động về bảo tồn ĐDSH và phát triển bền vững các Khu DTSQ ở Việt Nam, trên cơ sở đó các Khu DTSQ vận dụng cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và từng loại hình hoạt động của địa phương; (ii) Ban hành các văn bản hướng dẫn kỹ thuật cụ thể về công tác điều hành, cơ chế điều phối, đối tác, lập kế hoạch,... lồng ghép mục tiêu bảo tồn trong các quy hoạch, kế hoạch của các ngành; (iii) Củng cố mạng lưới, chia sẻ thông tin giữa các Khu DTSQ để vận hành tốt các hoạt động, đa dạng hóa đầu tư nhằm phát huy lợi thế của Khu DTSQ. (iv) Đẩy mạnh công tác truyền thông, tăng cường nâng cao nhận thức và năng lực của lãnh đạo, cán bộ quản lý nhằm nâng cao hiệu quả bảo tồn ĐDSH và phát huy các giá trị trong các Khu DTSQ ở Việt Nam./.

 

                               Nguyễn Thanh Hải

Chánh Văn phòng, VPĐH BQL Khu DTSQ Kiên Giang.  

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo