Hội thảo Báo cáo kết quả thực hiện và định hướng nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình Tây Nam Bộ giai đoạn 2018 – 2019 A A

07/07/2017
Ngày 05 tháng 7 năm 2017 vừa qua, tại Hội trường Công an tỉnh, UBND tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo báo cáo kết quả thực hiện và định hướng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Tây Nam Bộ giai đoạn 2018 – 2019.

GS.TS. Võ Tòng Xuân cho rằng: các tỉnh ĐBSCL cần chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn

 

Thực hiện Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ” giai đoạn 2014 - 2019, mã số KHCN-TNB/14-19 (gọi tắt là Chương trình Tây Nam Bộ). Từ năm 2014 đến nay, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động tập hợp lực lượng nhà khoa học đầu ngành, các viện, trường và doanh nghiệp tiêu biểu trong cả nước tham gia thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ, giải quyết các vấn đề của vùng Tây Nam Bộ.

Cho đến nay, Chương trình đã đi được một nửa chặn đường, cơ bản đã đạt được những kết quả nhất định, có nhiều đề tài được đưa vào ứng dụng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của vùng Tây Nam Bộ, nhất là trong các lĩnh vực kinh kế chủ lực như: lúa, cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản,… Chương trình đã phê duyệt, thực hiện và chuẩn bị triển khai thực hiện với tổng số 43 nhiệm vụ khoa học và công nghệ, trong đó: lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn là 22 nhiệm vụ (12 nhiệm vụ đã thực hiện, 10 nhiệm vụ đang trong quá trình hiệp y với Bộ Khoa học và Công nghệ) lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ và môi trường là 21 nhiệm vụ (13 nhiệm vụ đã thực hiện, 08 nhiệm vụ đang chờ Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính phân bổ kinh phí trong kế hoạch 2017). Tuy nhiên, kết quả của các nhiệm vụ đã triển khai còn hạn chế và chưa toàn diện theo khung Chương trình, vẫn còn nhiều nội dung nghiên cứu (liên kết vùng; sản xuất các sản phẩm chủ lực theo chuỗi giá trị; ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống xói lở, hạn hán, xâm nhập mặn,…) chưa triển khai đầy đủ và đây cũng là vấn đề chính đặt ra cho Hội thảo quan trọng này.

PGS.TS Dương Văn Chín (Tập đoàn Lộc Trời) tham gia thảo luận tại hội thảo dưới góc độ doanh nghiệp

 

Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến phát biểu tâm huyết của các đại biểu tham dự tập trung thảo luận, trao đổi về các quy định, quy trình đề xuất, đặt hàng, xác định nhiệm vụ và tuyển chọn tổ chức cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình; vai trò trách nhiệm của các địa phương vùng Tây Nam Bộ; đề xuất vấn đề liên quan đến cơ chế riêng cho việc phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long; nghiên cứu đề xuất các sản phẩm đặc thù đối với từng địa phương trong điều kiện thích ứng với biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn,…

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Lê Minh Hoan, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp chia sẻ hội thảo là dịp để liên kết, phối hợp có hiệu quả hơn giữa các tỉnh, thành phố trong vùng Tây Nam Bộ. Ông Hoan cũng mong muốn các nhà khoa học đầu ngành, các viện, trường và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tư vấn, tham gia mạnh mẽ, sâu sắc hơn đối với những nhiệm vụ khoa học và công nghệ ưu tiên giải quyết những vấn đề trọng tâm, khả thi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và phát triển bền vững toàn vùng Tây Nam Bộ./.

Huỳnh Phước Thái (Trưởng Phòng QLKH – Sở KH&CN)

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo