Tôn vinh các nhà trí thức KH&CN tiêu biểu năm 2017 A A

17/08/2017
Năm 2017 là năm thứ 2 (5 năm/2 lần) diễn ra Lễ tôn vinh trí thức khoa học và Công nghệ (KH&CN) tiêu biểu. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần động viên đội ngũ trí thức có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ngày 10/8/2017 tại thành phố Hải Phòng đã diễn ra buổi Lễ tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu. Ban Tổ chức công bố Quyết định về việc tặng danh hiệu “Trí thức KH&CN tiêu biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) Việt Nam” năm 2017 và Bằng khen cho 65 trí thức KH&CN Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học & công nghệ và công tác vận động trí thức.

Trong 65 trí thức KH&CN Việt Nam được tôn vinh lần này, có TS. Nguyễn Xuân Niệm, Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang với các thành tích nổi bật:

- Ủy viên phụ trách nghiên cứu khoa học: Tham mưu cho Sở KH&CN hỗ trợ Liên hiệp các hội KH&KT mỗi năm 01 đề tài KH&CN cấp cơ sở kinh phí khoảng 100 triệu/đề tài. Trong 05 năm Liên hiệp các hội KH&KT đã triển khai và nghiệm thu 05 đề tài và tất cả đều xếp loại A. Những đề tài này đã ứng dụng hiệu quả cao và nhân rộng trong thực tiễn của công tác các Hội thành viên. Bên cạnh đó, hỗ trợ cho Liên hiệp các hội KH&KT thực hiện các chuyên đề với kinh phí 20-30 triệu/chuyên đề tùy lĩnh vực, cũng như hỗ trợ tổ chức các lớp tập huấn và hội thảo. Năm sau tổ chức nhiều cuộc hơn năm trước, tổng cộng đến nay 11 tập huấn và 15 hội thảo. Thông qua tập huấn và hội thảo các thành viên của các Hội thành viên hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ của Hội, đặc biệt là nắm được quy định trong 02 Quyết định số 217-QĐ/TW về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

- Phó Ban biên tập Bản tin Trí thức - Khoa học & Công nghệ: Tham mưu Trưởng Ban biên tập và phối hợp chặt cùng các thành viên trong Ban biên tập xuất bản đều đặn mỗi qu‎ý một Bản tin, 300-500 cuốn/đợt, màu sắc đa dạng và nội dung phong phú nên được đông đảo độc giả đón nhận và đánh giá cao. Năm đầu xuất bản 300 cuốn, nay nhiều hơn lên đến 500 cuốn. Mỗi Bản tin, TS. Niệm đều tham gia viết 1-2 bài lấy từ nội dung đã nghiên cứu và tổng hợp.

  Bằng khen tôn vinh TS. Nguyễn Xuân Niệm – Trí thức KH&CN tiêu biểu

 

- Phó Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh: Tham mưu Trưởng Ban Tổ chức Hội thi và phối hợp chặt cùng các thành viên trong Ban Tổ chức Hội thi tổ chức thành công 02 Hội thi lần 4 và 5 (2012-2013, 2014-2015), số lượng tham gia  64 hồ sơ đăng ký (2012-2013: 28; 2014-2015: 36), và đang tổ chức Hội thi lần 6 (2016-2017), sơ bộ trên 70 hồ sơ tham gia. Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh đã khơi dậy phong trào thi đua lao động sáng tạo thuộc lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và công nghệ, qua đó thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang. Đây là cơ sở để các “kỹ sư chân đất” đăng ký bản quyền sáng tạo của mình.

- Ngoài ra, còn là thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi khoa học – kỹ thuật dành cho học sinh trung học (Sở Giáo dục & Đào tạo chủ trì) và chuyên gia tư vấn cho Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng (Tỉnh Đoàn tổ chức chủ trì) 3 năm gần đây (2015, 2016 và 2017). Góp phần cho tổ chức các cuộc thi thành công.

             TS. Nguyễn Xuân Niệm nhận Bằng khen tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu

 

Bên cạnh đó, trong 5 năm gần đây đã có những sáng kiến và tham gia đề tài như sau:

        (i) Sáng kiến: Sử dụng công cụ email và thư bưu điện để thu thập danh sách sau đại học (2012). Chỉ tốn chi phí 1 triệu, thu nhận danh sách chi tiết 486 CBCCVC có học vị sau đại học (18 TS, 237 ThS, 22 BSCK2, 209 BSCK1, để mời họ nhằm nâng cao chất lượng họp Hội đồng Khoa học chuyên ngành.

        (ii) Sáng kiến trong tham gia đề tài” Nghiên cứu sản xuất lúa Một Bụi Lùn theo hướng VietGAP (2013), kết quả nghiệm thu Khá. Áp dụng cao cho vùng lúa mùa U Minh Thượng và nâng cao giá trị hạt gạo xuất khẩu, nên được UBND tỉnh tặng Bằng chứng nhận Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (2014).

        (iii) Sáng kiến trong tham gia đề tài: Nghiên cứu, xây dựng bộ tài liệu về giáo dục địa phương cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân) (2015). Sản phẩm khoa học chất lượng được thực hiện trên cơ sở lý thuyết và thực tiễn kết hợp, được Thầy-Cô, học sinh các trường trung học phổ thông và trung học cơ sở đánh giá cao. Hàm lượng sáng kiến khoa học đưa vào xây dựng tài liệu Giáo dục Công dân được đánh giá tốt, đầy đủ nội dung, dễ dạy, dễ hiểu, góp phần cho báo cáo tổng kết đề tài “Nghiên cứu, xây dựng bộ tài liệu về giáo dục địa phương cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân” nghiệm thu đạt loại Khá, báo cáo ngày 15/6/2015 tại Hội đồng KH&CN tỉnh Kiên Giang theo Quyết định số 79/QĐ-SKHCN, ngày 21/5/2015 của Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang. Phạm vi áp dụng: Sáng kiến được áp dụng giảng dạy cho học sinh trung học phổ thông và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

         (iv) Sáng kiến: Nâng cao hiệu quả tham mưu của cơ quan thường trực Hội đồng Sáng kiến tỉnh Kiên Giang (2016). Chọn lựa được số lượng (tỷ lệ) hợp lý, các giải pháp sáng kiến xứng đáng để được cấp chứng nhận, làm cơ sở xét Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; đáp ứng tốt về thời gian tổ chức cho các cuộc họp Hội đồng Sáng kiến tỉnh; thời gian phục vụ cho các cuộc họp Hội đồng nhanh, gọn (448 giải pháp nhưng chỉ tốn 2 tiếng rưỡi); chương trình họp, hồ sơ phục vụ cho thành viên Hội đồng trước, trong và sau khi họp đầy đủ; Hội đồng Sáng kiến tỉnh tin tưởng kết quả sơ tuyển của Tổ Giúp việc khi trình; nâng cao tinh thần đoàn kết, sự năng động của các thành viên trong Tổ. Phạm vi áp dụng: Có thể áp dụng cho các Hội đồng Sáng kiến huyện/thị/thành trong tỉnh, Hội đồng Sáng kiển sở/ban/ngành và Hội đồng Sáng kiến các tỉnh khác.

Ngoài ra, năm 2014 trong vai trò chuyên gia tư vấn đề tài: Xây dựng quy trình sản xuất 1 vụ lúa mùa Một Bụi Trắng -  1 vụ tôm sú theo hướng VietGAP. Giao nộp 6 sản phẩm: 6 mô hình sản xuất lúa Một Bụi Trắng theo 2 loại canh tác tôm sú – lúa và thuần lúa, với tổng diện tích 60 ha, năng suất lúa 5,2 tấn/ha (tăng so với đối chứng 0,7 tấn/ha), năng suất tôm sú 520 kg/ha (tăng so với đối chứng 230 kg/ha); Ngoài ra còn góp phần đào tạo 1 Thạc sĩ cho tỉnh nhà Kiên Giang, đặc biệt là người dân tộc Khmer vùng U Minh Thượng. Sản phẩm sau cùng là báo cáo tổng kết đề tài, có giá trị khoa học và thực tiễn. Kết quả chấm điểm đạt Khá. Đây là đề tài nghiên cứu mới, mở ra hướng ứng dụng cao, sản phẩm đạt Nhãn hiệu tập thể Một Bụi Trắng vùng U Minh Thượng. Hướng đến đăng ký Nhãn hiệu chứng nhận Khu Dự trữ sinh quyển Kiên Giang và bằng bảo hộ Chỉ dẫn địa lý Lúa mùa Một Bụi Trắng vùng U Minh Thượng do Cục Sở hữu trí tuệ, thuộc Bộ KH&CN cấp trong thời gian tới.

Đặc biệt, trong 5 năm gần đây, TS. Nguyễn Xuân Niệm còn là Giáo viên hướng dẫn thành công 05 Luận văn Thạc sĩ thuộc Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia các Hội đồng chấm: Luận văn Thạc sĩ (15 người) và Luận án Tiến sĩ (02 người). Tham gia các Hội đồng KH&CN cấp tỉnh: Đánh giá đề cương và Nghiệm thu đề tài, dự án cấp tỉnh (trên 150 lần). Tham gia giảng dạy, tập huấn chuyên môn: Bảo vệ thực vật; Đa dạng sinh học biển; Thích ứng biến đổi khí hậu; Kỹ thuật canh tác, chăm sóc, phòng trừ dịch hại trên cây ăn quả; Quản lý nhà nước Chương trình chuyên viên chính về KH&CN; Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng; Sở hữu trí tuệ và đăng ký nhãn hiệu hàng hóa;…

Danh hiệu thi đua đạt được trong 5 năm gần đây: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (2012, 2013, 2015 và 2016); Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (2014); Bằng khen của UBND tỉnh (2014 và 2016); Bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam (2012); Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (2015 và 2016).

Chúc mừng các trí thức KH&CN Việt Nam được vinh danh, Liên hiệp các Hội KH&KT Trung ương bày tỏ mong muốn đội ngũ trí thức KH&CN bằng tài năng, trí tuệ, uy tín và kinh nghiệm của mình tiếp tục đóng góp tích cực trong công tác vận động trí thức, trong hoạt động KH&CN, cống hiến nhiều hơn nữa cho các hoạt động của Liên hiệp các Hội, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thông qua việc tôn vinh nhằm cổ vũ, động viên, kích lệ đội ngũ trí thức KH&CN tiếp tục tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo để thu hút nhiều hơn nữa trí thức KH&CN tham gia vào nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, phổ biến kiến thức KH&CN góp phần phát triển Liên hiệp các Hội KH&KT thành tổ chức chính trị-xã hội vững mạnh.

Tôn vinh trí thức KH&CN là hoạt động trong hệ thống Liên hiệp các Hội KH&KT, một hình thức thi đua yêu nước, thể hiện trách nhiệm của Liên hiệp các Hội KH&KT đối với công tác vận động trí thức và sự quan tâm, coi trọng, đãi ngộ của Đảng, Nhà nước. Thông qua hoạt động này, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn thể xã hội về vai trò của đội ngũ trí thức, về vị trí, vai trò của Liên hiệp các Hội KH&KT trong hệ thống chính trị nước ta./.

Khánh Nguyễn

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo