Họp thông qua kế hoạch nâng cấp Website của Sở Khoa học và Công nghệ Kiên Giang A A

28/09/2017
Thực hiện Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 29/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Kiên Giang năm 2017. Hôm nay, ngày 18/9/2017 tại phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức họp thông qua kế hoạch nâng cấp Website của Sở KH&CN do đồng chí TS. Nguyễn Xuân Niệm - Phó Giám Sở chủ trì, đơn vị tư vấn do đồng chí Trần Thanh Luân đại diện Trung tâm Công nghệ thông tin & truyền thông (CNTT-TT) tỉnh Kiên Giang và một số chuyên viên đại diện cho các phòng chuyên môn của Sở cùng tham dự.

Sau khi nghe đại diện Trung tâm CNTT-TT trình bày kế hoạch nâng cấp, đồng chí Nguyễn Xuân Niệm có ý kiến chỉ đạo nhằm triển khai thực hiện đúng các quy định của Chính phủ về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước theo Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, đảm bảo Trang thông tin điện tử Sở KH&CN hoạt động ổn định, thông suốt, an toàn thông tin và đồng bộ với Cổng thông tin điện tử tỉnh Kiên Giang, trong đợt nâng cấp lần này Sở KH&CN là 1 trong 22 đơn vị trong toàn tỉnh được nâng cấp trang thông tin điện tử. Do đó, đồng chí yêu cầu đơn vị tư vấn bám sát 8 nội dung mà Trang thông tin điện tử hiện tại chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định thì tập trung hoàn chỉnh theo góp ý của các thành viên và sẽ họp thông qua lần cuối vào ngày 25/9/2017 trước khi chính thức đưa vào sử dụng./.

NTBINH

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo