Rút kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác viết và chấm Sáng kiến cấp tỉnh A A

23/10/2017
Ngày 12 tháng 10 năm 2017 vừa qua, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang đã tổ chức họp Tổ giúp việc cho Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh và Hội đồng Sáng kiến cấp cơ sở nhằm rút kinh nghiệm và thảo luận, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác viết và chấm sáng kiến cấp tỉnh, do TS. Nguyễn Xuân Niệm, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Tổ trưởng Tổ giúp việc và Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến cấp cơ sở chủ trì cuộc họp.

TS. Nguyễn Xuân Niệm – Phó GĐ Sở KH&CN, Tổ trưởng Tổ giúp việc Hội đồng Sáng kiến tỉnh và Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến cấp cơ sở (người đứng) báo cáo thực trạng công tác sáng kiến trong thời gian qua

 

Theo TS. Nguyễn Xuân Niệm, công tác sáng kiến trong thời gian qua có những thuận lợi, khó khăn nhất định. Về thuận lợi, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã quan tâm chỉ đạo, thực hiện công tác sáng kiến; hồ sơ, bản mô tả sáng kiến được xây dựng theo hướng dẫn và đúng mẫu quy định; thực hiện kịp thời việc đặc cách sáng kiến. Về khó khăn, việc đặc cách công nhận sáng kiến chỉ tập trung ở các đề tài, dự án KH&CN đã được nghiệm thu; các sáng kiến chưa thể hiện được tính mới, sáng tạo, chưa xác định được hiệu quả mang lại cho cơ quan, đơn vị và xã hội; thiếu kinh nghiệm trong việc xây dựng các bản mô tả sáng kiến; cán bộ tham mưu công tác sáng kiến cấp cơ sở ít được bồi dưỡng, tập huấn và còn thiếu kinh nghiệm trong thẩm định sáng kiến; hội đồng sáng kiến cấp tỉnh và cấp cơ sở còn gặp một số khó khăn nhất định trong đánh giá, chấm điểm sáng kiến. Kết quả sáng kiến cấp tỉnh 02 đợt liên tiếp gần đây, toàn tỉnh có 53/630 sáng kiến được công nhận (8,41%). Trong đó: đợt 2 năm 2016 là 24/488 sáng kiến được công nhận (5,36%) và đợt 1 năm 2017 là 29/182 sáng kiến được công nhận (15,93%).

Tại cuộc họp này, các thành viên Tổ giúp việc cho Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh và thành viên Hội đồng Sáng kiến cấp cơ sở đã trao đổi về những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác sáng kiến và đề xuất nhiều ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả công tác sáng kiến trong thời gian tới. Các ý kiến đề xuất tập trung vào việc đề xuất tham mưu cho Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh và cấp cơ sở nghiên cứu, điều chỉnh, đổi mới xây dựng chi tiết hơn, rõ hơn, khoa học hơn các tiêu chí, tiêu chuẩn chấm điểm sáng kiến; cơ quan thường trực Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh và cấp cơ sở cần tăng cường công tác kiểm tra và lên kế hoạch tập huấn nghiệp vụ viết sáng kiến, chấm sáng kiến và xét công nhận sáng kiến; các thành viên Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh và cấp cơ sở cần nâng cao vai trò trách nhiệm trong thẩm định, xác minh, đánh giá các sáng kiến, tham mưu xét công nhận sáng kiến đúng quy trình và thủ tục, trình tự và thời gian quy định; có chính sách khuyến khích, hỗ trợ tác giả có sáng kiến được công nhận triển khai, áp dụng vào thực tiễn./.

Huỳnh Phước Thái (Phòng QLKH)

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo