Lãnh đạo Sở tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (đối tượng 3) A A

20/11/2017
Chiều 17/11/2017, tại Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực II tổ chức Lễ bế giảng Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (đối tượng 3). Trong thời gian từ 4 ngày từ 14/11 đến 17/11/2017, 182/218 học viên của 81 sở, ban, ngành, địa phương huyện/thị/thành phố, trong đó có 03 Phó Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ đã đủ tiêu chuẩn nhận Giấy Chứng nhận của Khóa học.

Lớp học đã được các Giảng viên kinh nghiệm có học vị, học hàm cao: Tiến sĩ, Phó Giáo sư-Tiến sĩ của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực II giảng dạy, cung cấp thông tin, kiến thức mới và kỹ năng nghiệp vụ thông qua 8 chuyên đề như: Kinh tế Việt Nam sau 30 năm đổi mới: Khả năng và triển vọng; Những giá trị bền vững của Chủ nghĩa Mác-Lênin; Phòng chống tham nhũng và chống “Tự chuyển biến, tự chuyển hóa”; Kiểm soát quyền lực trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Cách mạng công nghiệp 4.0 và một số vấn đề về kinh tế nước ta hiện nay; Nhận diện và phương pháp đấu tranh chống các quan điểm sai trái thù địch; Tình hình thế giới hiện nay và quan hệ đối ngoại giữa nước ta với các nước có ảnh hưởng đối với an ninh, phát triển của Việt Nam; Tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị các tỉnh Nam Bộ.

Thông qua Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lần này, các Học viên đã được cung cấp những kiến thức cơ bản, bổ sung những kiến thức mới về lý luận và giải đáp những vấn đề mới đặt ra, góp phần nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ, nghiệp vụ, phẩm chất chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang./.

TS. Nguyễn Xuân Niệm (PGĐ Sở KH&CN KG)
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo