Hội thảo khoa học Môi trường, Tài nguyên thiên nhiên và Biến đổi khí hậu A A

29/11/2017
Ngày 24/11/2017, Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu (Trường Đại học Cần Thơ - ĐHCT) tổ chức Hội thảo khoa học "Môi trường, Tài nguyên thiên nhiên và Biến đổi khí hậu" nhằm tổng kết các hoạt động, chia sẻ các kết quả có được cũng như định hướng nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực môi trường, tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu, tại Trung tâm Học liệu (ĐHCT). Hội thảo trên 100 đại biểu tham dự từ các viện, trường, sở Khoa học và Công nghệ, sở Tài nguyên và Môi trường, sở Nông nghiệp & PTNT các tỉnh, thành vùng ĐBSCL.

Hội thảo chia thành ba tiểu ban chuyên môn, có 18 báo cáo tham luận về quan trắc, dự báo và xử lý ô nhiễm; quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường; tài nguyên nước và biến đổi khí hậu. Những kết quả nghiên cứu trên góp phần cung cấp thông tin khoa học cho nghiên cứu ứng dụng vào điều kiện thực tế của địa phương hoặc làm cơ sở tham khảo cho các công trình nghiên cứu ở địa phương và các cấp.

Nhân dịp này, đại biểu tham dự hội thảo được Ban Giám hiệu Trường ĐHCT thông báo về Dự án "Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ" được triển khai thực hiện nhằm góp phần phát triển Trường ĐHCT ngang tầm với các trường đại học trong khu vực và thế giới, đóng góp mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa cho công cuộc phát triển nhanh và bền vững vùng ĐBSCL, góp phần vào sự phát triển chung của cả nước và đồng hành cùng các trường đại học tiên tiến trên thế giới. Dư án từ nguồn vốn vay ODA của chính phủ Nhật Bản với tổng vốn là 10.456 triệu Yên (tương đương 2.250 tỷ đồng) được triển khai thực hiện đến 2022, với 05 hợp phần chính: 

(i) Hợp phần phát triển nguồn nhân lực: Đào tạo tiến sĩ cho 63 giảng viên; Đào tạo trình độ 09 thạc sĩ tại Nhật Bản về quản trị, quản lý đại học tiên tiến đạt chuẩn quốc tế; Đào tạo 91 lượt giảng viên, nghiên cứu viên được đào tạo, nghiên cứu ngắn hạn về các kỹ thuật, công nghệ tiên tiến;... (ii) Hợp phần thực hiện 36 dự án nghiên cứu, bao gồm: 16 cho lĩnh vực nông nghiệp, 08 cho lĩnh vực thủy sản và 12 cho lĩnh vực môi trường. (iii) Hợp phần phát triển cơ sở vật chất. (iv) Hợp phần mua sắm thiết bị nghiên cứu: 1.492 thiết bị mới cho lĩnh vực nông nghiệp; 720 thiết bị mới cho lĩnh vực thủy sản; 543 thiết bị mới cho lĩnh vực môi trường; 13 thiết bị cho nhóm hỗ trợ công nghệ thông tin; và 195 thiết bị cho nhóm hỗ trợ nghiên cứu thuộc 03 lĩnh vực: nông nghiệp, thủy sản và môi trường. (v) Hợp phần dịch vụ tư vấn.

Trường Đại học Cần Thơ là trường đa ngành, đa lĩnh vực gồm 16 khoa, 3 viện nghiên cứu, 19 trung tâm, 15 phòng ban và một công ty với 1.913 viên chức, trong đó có 1.137 giảng viên. Trường đang đào tạo 98 ngành bậc đại học với 33.228 sinh viên chính quy và hơn 20.000 sinh viên ngoài chính quy; 43 chuyên ngành thạc sĩ với 3.100 học viên và 16 chuyên ngành tiến sĩ cho 400 nghiên cứu sinh. Từ những thập niên qua, Trường Đại học Cần Thơ đã và đang đóng vai trò rất quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực cho vùng ĐBSCL nói chung và tỉnh Kiên Giang nói riêng./.

TS. Nguyễn Xuân Niệm ( PGĐ Sở KH&CN Kiên Giang )
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo