Nghiệm thu nâng cấp trang thông tin điện tử của Sở KH&CN A A

05/12/2017
Ngày 28/11/2017, tại phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) có tổ chức cuộc Họp nghiệm thu nâng cấp trang thông tin điện tử của Sở KH&CNdo ông Nguyễn Xuân Niệm – Phó Giám Sở chủ trì, ngoài ra tham dự còn có ông Dương Minh Tâm – Phó Giám đốc Sở, và một số cán bộ quản lý, chuyên viên đại diện cho các phòng chuyên môn của Sở cùng tham dự. đại diện đơn vị tư vấn có bà Bùi Thị Thu Phượng – Giám đốc và một số chuyên viên Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông (CNTT&TT).

Việc nâng cấp trang thông tin điện tử Sở KH&CN được triển khai và thực hiện từ ngày 18/9/2017 theo Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, đảm bảo Trang thông tin điện tử Sở KH&CN hoạt động ổn định, thông suốt, an toàn thông tin và đồng bộ với Cổng thông tin điện tử tỉnh Kiên Giang. Đây cũng là nội dung thực hiện Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 29/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Kiên Giang năm 2017.

Sau khi nghe đại diện Trung tâm CNTT&TT báo cáo tình hình thực hiện, quá trình nâng cấp, cập nhật dữ liệu trang thông tin điện tử, trình chiếu thử nghiệm... Các đại biểu tham dự đã thảo luận, góp ý một số nội dung liên quan đến giao diện và dữ liệu của trang thông tin điện tử: Bố trí sơ đồ tổ chức, lịch sử hình thành, biểu tượng trình chiếu video, sắp xếp thứ tự các mục tin tức sự kiện, thủ tục hành chính…

Đồng chí Nguyễn Xuân Niệm chủ trì cuộc họp đã tổng hợp ý kiến và kết luận: Trung tâm CNTT&TT cần sớm thực hiện chỉnh sửa các nội dung theo ý kiến đóng góp từ các đại biều để đưa trang thông tin điện tử của Sở KH&CN đã được nâng cấp chính thức đi vào sử dụng./.

Phạm Văn Phúc, P. Quản lý Công nghệ và TTrCN
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo