Nhiệm vụ ngành Khoa học và Công nghệ trong Nghị quyết về “Phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu” A A

05/12/2017
Theo Nghị quyết số 120/NQ-CP, ngày 17/11/2017 về Phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. Nhiêm vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ: - Rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. - Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan triển khai có hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng điểm, ưu tiên bố trí nguồn lực khoa học, công nghệ có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm hiệu quả, thực chất nhằm phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. - Đẩy mạnh nghiên cứu về các vấn đề bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, giảm nhẹ các tổn thương, tác động tiêu cực do biến đổi khí hậu gây ra đối với đồng bằng sông Cửu Long; tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Trước đó, ngày 27.9 tại TP. Cần Thơ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị với sự tham dự trên 500 nhà lãnh đạo các bộ, ban, ngành, nhà khoa học, nhà chính sách dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc – Hội nghị được tôn vinh như HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG BÀN VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, Hội nghị bàn 3 Nhóm chuyên đề chính:

Nhóm 1: Đánh giá, nhận dạng đúng điều kiện tự nhiên của ĐBSCL, xem xét lại toàn bộ quá trình phát triển trên 300 năm của đồng bằng này. So sánh hiện tại với quá trình hình thành, đặc điểm, tính chất; Phân tích, đánh giá xu hướng biến đổi khí hậu, xu hướng tác động của thượng nguồn, trên cơ sở nội tại và quốc tế, định hướng thế nào cho mô hình đổi mới, tăng trưởng bền vững. Trong đó, yếu tố tự nhiên, con người, văn hóa, môi trường, đặc điểm vùng đất đó có sự khác biệt cho sự phát triển. Tiếp cận được xu thế mới của thời đại trong vấn đề lựa chọn mô hình phát triển kinh tế, cũng như thích ứng hài hòa thiên nhiên. Gồm có sự tham gia của các nhà khoa học tự nhiên, nhân văn, môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, tổ chức quốc tế thảo luận trên cơ sở khoa học, khách quan.

Nhóm 2: Định hình hạ tầng vùng như thế nào phù hợp sự phát triển trước thách thức, sắp xếp lại cấu trúc nông nghiệp. Do Bộ NN và PTNT chủ trì, có sự tham gia xây dựng của Bộ GTVT, các nhà quản lý Trung ương và địa phương.

Nhóm 3: Sắp xếp, quy hoạch các hoạt động văn hóa xã hội, dân cư, bố trí mặt không gian phù hợp môi trường sinh thái như thế nào? Quy hoạch vùng tiếp cận đúng đắn, dựa vào tự nhiên, khả năng cung ứng của tự nhiên để hoạch định nhu cầu phát triển. Đồng thời, hài hòa thích ứng của con người, phát triển với tự nhiên.


ĐBSCL là vùng tiềm năng lớn nhưng hết sức nhạy cảm. Một vùng đất nước luôn  quyện với nhau, đất không có nước trở thành phèn chua, đất có nước mới làm nên giá trị, nguồn nước dồi dào. Quản lý tài nguyên phải dựa trên tính toán, đánh giá, nhận dạng cho đúng, làm sao phát huy được tiềm năng tự nhiên, đất, nước, con người. Không dùng nhu cầu phát triển để khai thác cạn kiệt tài nguyên, khai thác thiếu sự tính toán hài hòa với thiên nhiên. Khẳng định, quan điểm nhất quán “Không vì sự phát triển mà chấp nhận hy sinh môi trường”.

Theo kịch bản nước biển dâng của Bộ TN&MT: Nếu mực nước biển dâng 100 cm thì vùng đồng bằng sông Cửu Long ngập 39%, còn Kiên Giang có nguy cơ ngập nghiêm trọng nhất trên 77% diện tích. Vì vậy, nhiệm vụ ứng phó kịp thời với biến đổi khí hậu hiện nay “không chỉ của riêng ai” mà là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cùng thực hiện./.

TS. Nguyễn Xuân Niệm ( PGĐ Sở KH&CN Kiên Giang )
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo