Tổng kết công tác 2017 và Định hướng hoạt động của mạng lưới Khu Dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam 2018 A A

05/12/2017
Sáng ngày 29/11/2017, tại thành phố Vinh, Ủy Ban quốc gia Chương trình Con người và Sinh Quyển Việt Nam (MAB Việt Nam) đã phối hợp với Ủy Ban quốc gia UNESCO Việt Nam và Ban Quản lý (BQL) Khu Dự trữ sinh quyển (DTSQ) Miền Tây Nghệ An đã tổ chức hội thảo quốc gia “Tổng kết công tác 2017 và định hướng hoạt động của mạng lưới Khu DTSQ thế giới Việt Nam 2018”.

Tham dự Hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công An; GS.TS. Nguyễn Hoàng Trí Chủ tịch MAB Việt Nam; đại diện 09 DTSQ thế giới tại Việt Nam; Lãnh đạo các tỉnh Nghệ An, Đồng Nai và Thành phố Hải phòng; Đại diện Tiểu ban Khoa học Tự nhiên, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN); Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam; các chuyên gia quốc tế; các nhà khoa học; cùng đông đảo các doanh nghiệp quan tâm tới lĩnh vực sinh quyển;...

Nhờ hoạt động tích cực và hiệu quả của Bộ Ngoại giao/UBQG UNESCO và Bộ KHCN, tại phiên họp lần thứ 39, Việt Nam được bầu vào thành viên của Hội đồng điều phối quốc tế của Chương trình Con người và Sinh quyển UNESCO nhiệm kỳ 2018-2019 ICC MAB (International Coordination Council). Qua đó, Đại hội đồng đã bỏ phiếu và Việt Nam đã cùng với Australia được bầu vào làm thành viên của ICC nhiệm kỳ 2018-2019. Việc Việt Nam tham gia vào các Ủy ban, Hội đồng chuyên môn của UNESCO vừa khẳng định vị thế và uy tín của Việt Nam, vừa thể hiện Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của UNESCO và Liên hiệp quốc.

Năm 2017, các Khu DTSQ thế giới Việt Nam đã thực hiện nhiều hoạt động, đa dạng theo điều kiện cụ thể của từng Khu DTSQ, thúc đẩy tiến trình xây dựng các Khu DTSQ thế giới trở thành mô hình bảo tồn và phát triển bền vững của địa phương.

Tại Hội nghị, MAB Việt Nam cũng đưa ra phương hướng hoạt động năm 2018 thực hiện Kế hoạch hành động Lima và những năm tiếp theo. Năm 2018, MAB Việt Nam và các Khu DTSQ tiếp tục thực hiện kế hoạch của Việt Nam nhằm triển khai 04 mục tiêu chiến lược và 05 lĩnh vực hành động của Chiến lược MAB và Kế hoạch hành động Lima. Các quốc gia thành viên cũng sẽ phải gửi cho UNESCO báo cáo 02 năm thực hiện các kế hoạch và chiến lược, vì thế đây là nội dung trọng tâm của hoạt động MAB. Với vị thế là thành viên ICC, MAB Việt Nam sẽ đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác quốc tế với các Ủy ban MAB của các quốc gia và hoạt động hợp tác giữa các Khu DTSQ của Việt Nam và Khu DTSQ trên thế giới trong mạng lưới MAB. Đẩy mạnh hợp tác công tư (PPP) trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh hoạt và phát triển bền vững. Tham gia họp và trao đổi tại Ban Chấp hành về những định hướng chiến lược của MAB, đề xuất các dự án ưu tiên cho các nước đang phát triển trong thực hiện Kế hoạch hành động Lima, trong đó có Việt Nam.

 

 MAB sẽ triển khai việc thực hiện Kế hoạch hành động Lima tại các Khu DTSQ Việt Nam trong hợp tác quốc tế; Triển khai dự án Blue Community với Vương quốc Anh và 5 nước ASEAN tại Khu DTSQ Thế giới Cù Lao Chàm - Hội An; Triển khai Dự án T-learning tại Khu DTSQ Thế giới Kiên Giang; Hỗ trợ chuyên gia, tư vấn khu Khu DTSQ Thế giới Cù Lao Chàm - Hội An và Khu DTSQ Thế giới Mũi Cà Mau xây dựng báo cáo đánh giá định kỳ 10 năm; Bước đầu đánh giá việc thực hiện Kế hoạch hành động Lima tại một số khu DTSQ; Xây dựng kế hoạch dài hạn về KH&CN theo chủ trương UNESCO/MAB ‘Science-Policy-Society’, hướng dẫn cho các khu DQTG đề xuất.

Kết thúc chương trình hội thảo, Ông Đinh Viết Hồng - PCT UBND tỉnh nghệ An đã bắt tay chúc mừng Bà Nguyễn Hòa Hiệp - PCT UBND tỉnh Đồng Nai: Khu DTSQ Thế giới Đồng Nai được đăng cai tổ chức hội thảo tổng kết các Khu DTSQ Việt Nam năm 2018 sắp tới./.

Lý Minh Tài (Chuyên viên, VPĐH BQL Khu DTSQ KG)
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo