Hội nghị kiểm điểm tập thể cấp ủy và tập thể lãnh đạo Sở KH&CN Kiên Giang năm 2017 A A

28/12/2017
Ngày 19/12/2017, Đảng ủy Sở Khoa học & Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị Kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với Tập thể cấp ủy, Tập thể lãnh đạo Sở KH&CN. Sau Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể, các Chi bộ đảng trực thuộc Đảng bộ đã tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình đảng viên năm 2017.

Đ/c Cao Hoàng Dung (đứng) Đảng ủy viên Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu nhận xét đánh giá buổi kiểm điểm tập thể cấp ủy và tập thể lãnh đạo Sở KH&CN

Thực hiện Kế hoạch số 96-KH/TU ngày 16-11-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Chỉ đạo thực hiện công tác tự phê bình và phê bình, đánh giá phân tích chất lượng đảng viên và phân loại tổ chức đảng, gắn với nhận xét, đánh giá cán bộ năm 2017” và thực hiện Công văn số 302-CV/ĐUK, ngày 21-11-2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc “Kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, gắn với nhận xét, đánh giá cán bộ năm 2017”.

Đến dự, giám sát và tham gia Hội nghị có đồng chí Cao Hoàng Dung, Đảng ủy viên Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Đồng chí Lê Thanh Việt, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, các đồng chí quản lý, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở KH&CN.

Tại Hội nghị, Đồng chí Bí thư Đảng bộ Lê Thanh Việt đã chủ trì điều hành kiểm điểm đúng nguyên tắc, quán triệt đầy đủ tinh thần, mục đích, yêu cầu, phương châm, phương pháp tiến hành kiểm điểm của Tỉnh uỷ, hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở KH&CN có những đổi mới, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và đạt được kết quả quan trọng, khẳng định vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong xây dựng Đảng bộ Sở KH&CN trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Thời gian tới, Đảng ủy Sở KH&CN tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chỉ đạo 100% đảng viên phấn đấu tu dưỡng thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc

 

 Các đồng chí thành viên tham gia Hội nghị đã có nhiều ý kiến, góp ý đối với tập thể Đảng ủy và tập thể lãnh đạo Sở.

Tập thể Đảng ủy và tập thể lãnh đạo Sở đã tiếp thu các ý kiến tham gia, đóng góp chân thành, thẳng thắn, tích cực của các đại biểu. Kết quả đánh giá: 04 đồng chí đảng viên trong Ban Giám đốc được bầu chọn là Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ về công tác Đảng và Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Đến nay, 03 Chi bộ Sở KH&CN (gồm 43 đảng viên, trong đó có 12 nữ) đã hoàn thành kiểm điểm tự phê bình và phê bình đảng viên năm 2017 theo hướng dẫn và chỉ đạo của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quăn phòng Sở. Riêng Chi bộ 1 (Khối Văn phòng Sở) sau kiểm điểm đánh giá, tất cả 19 đảng viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 03 đảng viên được bầu chọn là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.

 

Nguyễn Xuân Niệm (Phó Bí thư Đảng ủy; PGĐ Sở)
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo