HỘI NGHỊ ĐẢNG VIÊN NĂM 2017 A A

03/01/2018
Thực hiện quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) nhiệm kỳ 2015-2020. Vừa qua vào ngày 28/12/2017, tại Hội trường Sở KH&CN tiến hành Hội nghị Đảng viên Đảng bộ nhằm đánh giá kết quả một năm trong công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Đảng bộ Sở thực hiện nhiệm vụ chính trị góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Đến tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Niệm, Phó Bí thư Đảng bộ - Phó Giám đốc Sở, đống chí Dương Minh Tâm, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng, Phó Giám đốc Sở cùng toàn thể trên 40 đảng viên đang sinh hoạt tại 3 chi bộ trực thuộc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Niệm – Phó Bí thư Đảng bộ phát biểu khai mạc Hội nghị

Sau phần phát biểu khai mạc hội nghị do đồng chí Nguyễn Xuân Niệm – Phó Bí thư Đảng ủy Sở - Phó Giám đốc Sở, đại biểu được nghe thông qua các báo cáo như: Báo cáo hoạt động của Đảng bộ năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018. Nội dung báo cáo nhằm đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của Ban chấp hành Đảng bộ về thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan đơn vị trong năm 2017. Kết quả đạt và vượt nhiều chỉ tiêu trên các lĩnh vực như: có 99% Đảng viên tiếp thu Nghị quyết 4, 5 của BCHTW khóa XII; 100% đảng viên, CCVC-LĐ đăng ký thực hiện việc học tập theo chuyên đề toàn khóa và chuyên đề 2017 việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017; Công tác phát triển Đảng trong năm được 04 Đảng viên vượt chỉ tiêu so kế hoạch (2); Đăng k‎ý và báo cáo kết quả là 09 mô hình “Dân vận khéo” năm 2017, 02 mô hình được đề nghị Đảng ủy Khối khen; Đồng thời đạt nhiều nhiệm vụ chuyên môn khác như: Công tác quản lý khoa học; Sở hữu trí tuệ và an toàn bức xạ; Công tác quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng…

Buổi Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp và thảo luận tập trung vào các nội dung như: Các chi bộ trực thuộc đăng ký chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2018; Đề nghị Đảng bộ, cũng như các Chi bộ ban hành Nghị quyết năm 2018; Chỉ tiêu phân bổ viết tin/bản tin cho từng đơn vị, phòng, ban; Thảo luận một số chỉ tiêu phấn đấu của các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở…

Qua trên 10 lượt ý kiến thảo luận, trao đổi của Đảng viên, Hội nghị đã thống nhất Quyết nghị các chỉ tiêu phấn đấu chính năm 2018 như sau: Phát triển Đảng viên: 02; 100% Đảng viên đăng ký và viết sáng kiến; Xây dựng 9 mô hình dân vận khéo; 08 Đoàn viên-Công đoàn viên tham gia hiến máu nhân đạo; 100% gia đình CCVC đạt “Gia đình văn hóa”; Đảng bộ trong sạch vững mạnh; và một số nội dung khác.

Kết thúc Hội nghị đồng chí Nguyễn Xuân Niệm – Phó Bí thư Đảng bộ thay mặt Chủ tọa Hội nghị đã ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp của Đảng viên nhằm góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh trong thời gian tới. Đồng thời chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc xây dựng nghị quyết để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2018./.

Anh Đào - P. QLKH cơ sở
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo