Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình chỉ đạo 6 tháng cuối năm 2018 A A

11/07/2018
Sáng ngày 10/7/2018, tại Hội trường Chi cục Quản lý Thị trường đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình chỉ đạo 6 tháng cuối năm 2018. Chỉ đạo Hội nghị là đồng chí Ngô Quang Hưởng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; cùng trên 50 Đại biểu tham dự.

Đ/c Ngô Quang Hưởng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu kết thúc Hội nghị

          Hội nghị đã được nghe đồng chí Lê Quốc Thắng, Nguyễn Văn Tuốt trình bày báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng; báo cáo sơ kết công tác Kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm. Nhìn chung: việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh; Công tác tư tưởng; Công tác tổ chức cán bộ; Công tác dân vận, đoàn thể và Xây dựng tổ chức đảng và đảng viên đều đạt so với mục tiêu đề ra (Triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, Chuyên đề 2018 tỷ lệ tiếp thu của đảng viên và quần chúng vượt so với Nghị quyết; Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt bình quân trên 96%; Các lớp bồi dưỡng chính trị cho đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới đều đạt so với Nghị quyết; Hoàn thành 80% cuộc kiểm tra, giám sát).

Qua Hội Nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và chương trình chỉ đạo 6 tháng cuối năm đồng chí Ngô Quang Hưởng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối kết luận như sau: Các đồng chí dự hội nghị đều thống nhất cao các số liệu báo cáo. Tuy nhiên, 6 tháng cuối năm Đảng và chính quyền các đơn vị cần tập trung vào 5 nội dung cụ thể sau đây:

          - Tiếp thu, thực hiện Nghị Quyết Trung Ương 7.

          - Đẩy mạnh thực hiện Nghị Quyết 18 sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy.

          - Tổ chức sinh hoạt chuyên đề nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng tại các Chi bộ.

          - Công tác kiểm tra - giám sát: thực hiện trước tháng 9 và báo cáo về Đảng Ủy khối.

          - Công tác dân vận phải đi vào thực tế./. 

Trần Trung Trọng
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo