DÂN HỎI – CHÍNH QUYỀN TRẢ LỜI A A

20/07/2018
Hỏi: TS. Nguyễn Mạnh Hùng - Đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Kiên Giang đơn vị huyện Phú Quốc trong Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Kiên Giang khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 (từ ngày 16-18/7/2018) có chất vấn Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) với nội dung:

Khoa học và công nghệ giữ vai trò then chốt trong mọi hoạt động của tất cả các ngành, các cấp, là nhân tố chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong việc bảo vệ tài nguyên và môi trường. Nhờ ứng dụng khoa học và công nghệ, kịp thời phát hiện, xử lý các hoạt động gây ô nhiễm môi trường như xử lý nước thải, chất thải, rác thải,… Nhưng hiện nay Nhà máy xử lý xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc không hoạt động được do quy trình công nghệ thay đổi làm chậm việc đưa vào sử dụng nên ảnh hưởng rất nhiều đến kinh tế - xã hội của Phú Quốc. Để phát triển khoa học và công nghệ gắn liền với cải thiện môi trường sinh thái, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, vậy thì Sở Khoa học và Công nghệ có những quyết sách gì cho tỉnh Kiên Giang nói chung và huyện Phú Quốc nói riêng về vấn đề này trong thời gian tới.


TS. Nguyễn Mạnh Hùng - Đại biểu HĐND tỉnh KG đơn vị Phú Quốc đang chất vấn Sở KH&CN KG

Trả lời:

Sở KH&CN là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó có vấn đề mà đại biểu Nguyễn Mạnh Hùng đang chất vấn, vấn đề “công nghệ - công nghệ xử lý chất thải”. Trong nội dung chất vấn, để trả lời đầy đủ, Sở KH&CN sẽ trả lời theo 2 phần như sau:

Phần 1: Liên quan đến công nghệ xử lý của dự án Nhà máy xử lý rác thải xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc mà do Cty Cổ phần Năng lượng tái tạo Toàn Cầu thực hiện.

Nhà máy xử lý rác thải rắn xã Hàm Ninh của Cty Cổ phần Năng lượng tái tạo Toàn Cầu đã tiến hành thi công gần 02 năm, kết quả là chậm tiến độ ảnh hưởng đến xử lý rác của huyện Phú Quốc mà bà con cử tri Phú Quốc phản ánh.

Ngày 21/2/2018 Văn phòng UBND tỉnh có Công văn số 791/VP-KTCN về việc kiểm tra hoạt động của Nhà máy xử lý chất thải rắn kết hợp phát điện của Công ty CP Năng lượng tái tạo Toàn Cầu truyền đạt ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra và làm việc với Cty phải sớm đưa nhà máy vào hoạt động theo đúng thiết kế, công suất đã cam kết.

Ngày 09/4/2018 Văn phòng UBND tỉnh có Thông báo số 310/TB-VP kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn về tiến độ thực hiện Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn kết hợp phát điện tại xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc. Trong đó đến ngày 30/6/2018 phải đưa nhà máy vào hoạt động theo đúng cam kết nếu sau thời gian nêu trên không thực hiện thì UBND tỉnh sẽ thu hồi dự án theo quy định. Nhưng đến nay, Nhà máy này cũng chưa tiếp tục hoạt động với sự thay đổi công nghệ như đã hứa. Do vậy, kính đề nghị UBND tỉnh cho chỉ đạo tiếp theo.

TS. Nguyễn Xuân Niệm – Phó Giám đốc Sở KH&CN KG đang trả lời chất vấn trên nghị trường

Phần 2: Những quyết sách gì cho tỉnh Kiên Giang nói chung và huyện Phú Quốc nói riêng về vấn đề xử lý rác trong thời gian tới.

Năm 2017, được sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở KH&CN đã thử nghiệm và thử nghiệm thành công Lò đốt rác tại xã đảo Tiên Hải (Quần đảo Hải Tặc) – thị xã Hà Tiên công suất 300 kg/giờ, công nghệ BD-Apha – tự cháy không bổ sung nhiên liệu trong quá trình đốt. Thực tế khi đốt công suất có thể lên đến 400 kg/giờ xử lý hết rác trong ngày không để tồn đọng, lò hoạt động tốt trong điều kiện thời tiết mưa bảo. Trên kết quả đó, được sự chỉ đạo của UBND tỉnh, năm 2018 Sở đã tiếp tục nhân rộng tại xã đảo: Xã Lại Sơn huyện Kiên Hải với công suất 500 kg/giờ, Xã An Sơn – Nam Du (đảo Du lịch) với công suất 350 kg/giờ cả hai lò đều có trang bị hệ thống xử lý khí thải, hệ thống nạp rác bán tự động thời gia thi công từ tháng 7 đến tháng 9/2018. Còn xã Hòn Nghệ huyện Kiên Lương đang làm thủ tục tiếp tục triển khai trong năm nay, dự kiến 800 kg/giờ.

Bên cạnh đó, Sở KH&CN đề xuất những giải pháp để tham mưu UBND tỉnh đưa vào quyết sách cho tỉnh Kiên Giang nói chung và huyện Phú Quốc nói riêng về vấn đề xử lý rác trong thời gian tới:

1/ Chọn lựa đơn vị, cơ quan chủ trì dự án đủ năng lực:

Đơn vị, cơ quan chủ trì dự án bên cạnh đủ năng lực tài chính, điều quan trọng là đủ năng lực chuyên môn, đặc biệt là có những kết quả dự án tương cận đã thành công gần đây, trên hết đơn vị, cơ quan chủ trì dự án phải làm chủ công nghệ xử lý rác chứ không nên dựa vào cơ quan khác chuyển giao.

Việc chọn lựa các cơ quan chủ trì các dự án xử lý môi trường nói chung, xử lý rác nói riêng được giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang. Trong thời gian qua, Sở TN&MT đã làm tốt công việc này. Tuy nhiên, ngày 21/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng trong buổi làm việc với Sở KH&CN cùng các sở, ban, ngành liên quan có kết luận, các đề tài, dự án mang tính quan trọng, có tầm ảnh hưởng rộng cần thông qua Hội đồng KH&CN tỉnh tuyển chọn (Hội đồng hiện do Sở KH&CN tham mưu lựa chọn thành viên hội đồng trong tỉnh và ngoài tỉnh tham gia), sau khi tuyển chọn thì Hội đồng KH&CN tỉnh sẽ tư vấn UBND tỉnh có quyết định giao cho cơ quan Sở KH&CN quản lý cấp tỉnh và các Sở khác đồng quản lý hay quản lý cấp cơ sở.

2/ Tham mưu UBND tỉnh quyết định Hội đồng chuyên ngành cấp tỉnh:

Việc giải quyết xử lý môi trường có tầm ảnh hưởng lớn, UBND tỉnh sẽ đặt hàng, các Cty, các Trung tâm,… có năng lực sẽ tham gia tuyển chọn. Sở KH&CN sẽ tham mưu UBND tỉnh ra quyết định Hội đồng chuyên ngành tổ chức lựa chọn theo hình thức tuyển chọn đầu thầu. Như vậy sẽ công bằng và chọn được đơn vị, cơ quan chủ trì có đủ năng lực thực hiện.

Trong Hội đồng chuyên ngành có các thành viên từng hội đồng cần khác nhau chứ không nên hội đồng cố định, vì trình dộ của thành viên khác nhau, chứ không thể tham gia mọi hội đồng được, ngay cả từng hội đồng môi trường thì các thành viên hội đồng cũng khác nhau, vì môi trường có nhiều loại môi trường đất, môi trường nước, môi trường không khí,… chuyên gia cũng vậy, chuyên gia kỹ thuật xử lý môi trường, khác với chuyên gia quản lý môi trường,… Đặc biệt là mời 02 phản biện, thì 02 phản biện này phải có chuyên môn sâu và có nhiều nhiều kinh nghiệm. Có vậy Hội đồng chuyền ngành sẽ tư vấn cho Sở KH&CN chọn đúng cơ quan chủ trì, chủ nhiệm dự án có đủ năng lực thực hiện. Trước khi họp Hội đồng chuyên ngành, thành viên hội đồng chuyên ngành nên yêu cầu các cơ quan chủ trì tham gia đấu thầu cho xem các kết quả thực địa (hiện trường) mà cơ quan chủ trì đã và đang xử lý môi trường có hiệu quả. Điều này sẽ tránh trường hợp thành viên Hội đồng chuyên ngành nhận xét đánh giá chỉ đọc qua báo cáo giấy của đề cương.

3/ Các phòng, ban, đơn vị liên quan đến kiểm tra, giám sát môi trường cần thực hiện đúng chức trách:

Đối với các dự án lớn liên quan đến môi trường rộng đều có báo cáo đánh gia tác động môi trường (ĐTM). Báo cáo ĐTM có 06 chương, đặc biệt là chương 4. Chương trình quản lý và giám sát môi trường, gồm: Chương trình quản lý môi trường và Chương trình giám sát môi trường. Giám sát môi trường đát, nước, không khí, mùi,… Giám sát cả 02 giai đoạn thi công (tiền kiểm) và giai đoạn vận hành (hậu kiểm) Như vậy, khi DA triển khai thi công hay vận hành, thì các đơn vị có trách nhiệm [Sở TN&MT (Thanh tra Sở; Chi cục BVMT), Công an Môi trường,…] cần thực hiện đúng chức trách để tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh.

4/ Đánh giá hay thẩm định công nghệ của các dự án:

Đánh giá hay thẩm định công nghệ đây là một trong những nhiệm vụ quan trong ngành KH&CN, liên quan lĩnh vực này nhà nước đã có các văn bản quy phạm luật như Luật KH&CN, Luật Chuyển giao công nghệ, các nghị định, thông tư hướng dẫn rất cụ thể. Sở KH&CN sẽ chịu thẩm định khi có chỉ đạo của UBND tỉnh hay có yêu cầu từ các tổ chức, cá nhân. Sở KH&CN có phòng chuyên môn là Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ, phòng này liên hệ thường xuyên Cục Thẩm định công nghệ thuộc Bộ KH&CN sẽ gửi đội ngũ chuyên gia thẩm định khi chúng ta có yêu cầu. Trong thẩm định các công nghệ luôn đặt nặng công nghệ này ảnh hưởng, tác động đến môi trường như thế nào. Nếu không đạt thì Hội đồng chuyên ngành sẽ mạnh dạn không chọn đơn vị, cơ quan chủ trì đấu thầu đó.

5/ Giải pháp tạm thời để xử lý rác cho huyện Phú Quốc hiện nay:

Sở KH&CN Kiên Giang đề nghị lắp ráp 04 cái Lò đốt rác BD-Alpha 800 tự cháy (800 kg/giờ) kết hợp phát điện, khoảng 06 tỷ/Lò. Xã Hàm Ninh 02 cái, Cửa Cạn 02 cái. Sau khi đấu thầu được đơn vị, cơ quan chủ trì đủ năng lực xử lý rác theo yêu cầu như trước đây thì sẽ chuyển 04 Lò trên cho các xã đảo của huyện khác.

Trên đây là ý kiến trả lời của Sở KH&CN Kiên Giang./.

TS. Nguyễn Xuân Niệm (Phó Giám đốc Sở KH&CN KG)
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo