Hội nghị Sơ kết công tác Đảng và hoạt động KHCN 6 tháng đầu năm 2018 A A

21/08/2018
Sáng, ngày 10/8/2018, tại hội trường Sở Khoa và Công nghệ tỉnh Kiên Giang, Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng và hoạt động KH&CN 6 tháng đầu năm 2018.

Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Thanh Việt - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cùng các đồng chí trong BCH Đảng bộ, các đồng chí Lãnh đạo Sở, Bí thư các Chi bộ, lãnh đạo các phòng, đơn vị cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.


Đ/c Nguyễn Xuân Niệm - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở KH&CN trình bày báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Niệm - Phó Bí thư Đảng uỷ Sở KH&CN đã trình bày báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 với những nội dung cơ bản về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị (gồm lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KH&CN, quản lý về an toàn bức xạ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, quản lý công nghệ và thị trường công nghệ, hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ; Khu Dự trữ sinh quyển,...); công tác lãnh đạo chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức, xây dựng đảng; công tác kiểm tra, giám sát và công tác lãnh đạo đoàn thể quần chúng...…Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy cùng Ban Giám đốc Sở KH&CN đã phát huy vai trò của các Chi bộ, lãnh đạo các đơn vị, đảng viên và người lao động ra sức thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra như: Quản lý khoa học: (i) Cấp TW: TMĐC 03 đề xuất (Bổ cập nước ngầm cho xã đảo Nam Du; Gạch không nung và Nấm Linh Chi HPQ tại PQ); Phối hợp kiểm tra 06 đơn vị thành viên mạng lưới gen. Nghiệm thu 02 DA nông thồn miền núi; Tham mưu đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình dân tộc 16-20; Xác nhận tính cấp thiết và ứng dụng kết quả nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2018 đối với ĐT “Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật gây trồng một số loài cây gỗ có giá trị kinh tế thích nghi với điều kiện sinh thái đất than bùn ngập nước theo mùa tại rừng U Minh tại KG và Cà Mau” cho Trường ĐH KG,… (ii) Cấp tỉnh: Quản lý tổng số 83 ĐTDA; Thông qua 27 lượt đề cương; Kiểm tra được 41 lượt các ĐTDA; Nghiệm thu được 21 ĐTDA, trong đó có 7 loại A; (iii) Cấp cơ sở: Quản lý tổng số 168 ĐTDA; Thông qua 48 đề cương; Kiểm tra 33 lượt ĐTDA; Nghiệm thu 68 ĐTDA, đạt 100% và đem vào ứng dụng ngay. (iv) Cấp GCN đăng ký KQ NCKH: Tổng cộng 132 GCN cho cả 2 cấp; Cấp 04 GCN đăng ký tổ chức hoạt động KH&CN, lũy kế 10,…Công tác quản lý công nghệ, sở hữu trí tuệ và an toàn bức xạ: (i) SHTT: Cấp 03 GCN NM CDĐL Phú Quốc, lũy kế 75. Cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Khu DTSQ cho 2 cơ sở. XD 05 NHTT và đã nộp đơn, lũy kế 25; 1.258 đơn văn bằng, cấp 799 văn bằng. Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh 02 đợt, KQ 86/1.042. In phát hành 350 quyển Sổ đăng bạ SHTT trên địa bàn tỉnh KG,... (ii) ATBX: Tiếp nhận và thẩm định 41 HS cấp giấy phép hoạt đồng bức xạ, 38 HS phê duyệt phương án ứng phó sự cố bức xạ, 22 HS cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ. Thành lập Trạm quan trắc cảnh báo phóng xa môi trường tỉnh KG,…. (iii) Thống kê KH&CN: Thống kê cơ sở về KH&CN 34/44 cơ sở. Tổng hợp BC thống kê theo Thông tư số 26/2015/TT-BKHCN phục vụ Hội nghị MDEC tại tỉnh Hậu Giang và giao ban vùng tại An Giang. Thực hiện cuộc thống kê theo yêu cầu của Cục Thông tin thống kê KH&CN phát hành 57 phiếu. (iv) QLCNghệ: Tổng hợp đề xuất ĐTDA để xây dựng giải pháp, hệ thống phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Công an tỉnh gửi thường trực Hội đồng KH&CN cấp tỉnh. Tham gia phối hợp thực hiện ĐT “Hỗ trợ thương mại hóa quy trình công nghệ trồng và chế biến rong nho xuất khẩu (Caulerpa lentillifera) cải tiến theo mô hình liên kết doanh nghiệp và nông hộ”,...Công tác thanh-kiểm tra: (i) Hoạt động thanh tra: Thực hiện và kết thúc: 20 cuộc thanh tra. Trong đó: Tổ chức 01 cuộc thanh tra đối với 02 ĐT. Tổng số cơ sở được thanh tra: 587 cơ sở. Vi phạm: 51 cơ sở, trong đó xử phạt là: 320.835.000 đồng nộp Kho bạc tỉnh. (ii). Xử lý khiếu nại, tố cáo: 06 đơn tố cáo. Xác minh, giải quyết dứt điểm đơn thư không để tồn đọng. iii) Kiểm tra TĐC: Chủ động kiểm tra 11 cuộc, được 242 Cơ sở được kiểm tra về đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hóa, kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm. Tham gia, phối hợp 20 đợt thanh, kiểm tra các loại. Công tác TĐC: (i) Đề án ISO hành chính công: Tham mưu cho BCĐ Đề án ISO hành chính tỉnh BC và tổ chức hội nghị tổng kết tình hình xây dựng, áp dụng ISO trong các cơ quan HCNN giai đoạn 2011-2015 và kế hoạch thực hiện giai đoạn 2016-2020; Tổ chức 03 hội nghị triển khai việc áp dụng ISO của 97 UBND xã, phường, thị trấn và 05 hội nghị đánh giá kết quả thực hiện của 68 UBND xã, phường, thị trấn. Đến nay, toàn tỉnh có 152 cơ quan đã xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO. Năm 2018 tiếp tục xây dựng, áp dụng HTQLCL tại 38 xã, phường, thị trấn còn lại. (ii) Tham mưu DA NSCL: Tổ chức 07 khóa đào tạo về ISO 9001:2015, hướng dẫn chuyển đổi từ tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015; ISO 22000:2005, thực hành 5S, công cụ cải tiến Kaizen, 07 công cụ thống kê. Kiểm tra tình hình thực hiện tại 03 doanh nghiệp. Hỗ trợ kinh phí cho 12 lượt doanh nghiệp (05 DN xây dựng HTQLCL, 03 DN đạt GTCLQG, 02 DN chứng nhận hợp quy, 02 DN thực hiện DA năng suất chất lượng năm 2017-2018),... (iii). Tham mưu GTCLQG: 13 DN đăng ký tham gia GTCLQG (năm 2016 có 03 DN, năm 2017 có 5 DN, năm 2018 có 05 DN); Tổ chức 04 cuộc họp Hội đồng sơ tuyển GTCLQG,…(iv). Công tác quản lý tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng: * Quản lý Đo lường: Triển khai thực hiện các biện pháp quản lý hoạt động kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh KG (15 huyện, thị, thành phố; với 506 doanh nghiệp, 1.979 cột đo xăng dầu được niêm tem). Tham gia và tham mưu Sở báo cáo BCĐ 389/KG của tỉnh về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Báo cáo tình hình thanh kiểm tra và quản lý phương tiện đo kinh doanh xăng sinh học E5 trên địa bàn tỉnh KG,.. * Quản lý Tiêu chuẩn, chất lượng: Cập nhật mới được 1.187 danh mục TCVN, 136 QCVN. Hướng dẫn 68 lượt DN: Công bố TCCS về vàng trang sức, mỹ nghệ, ghi nhãn HH, đăng ký và sử dụng MSMV,…. Công tác của các đơn vị sự nghiệp: (i) TT. Kỹ thuật TĐC: Kiểm định 53.355 phương tiện đo. Thực hiện 85 hợp đồng tư vấn xây dựng TCCS, MSMV. Đánh giá chứng nhận lại TCVN ISO/IEC 17025:2005; đánh giá nội bộ 02 HTQLCL ISO 9001:2008 và ISO IEC 17025:2005; xây dựng mục tiêu chất lượng hàng năm. Tổ chức lớp đào tạo kiểm định viên PTĐ tiêu cự kính mắt. (ii) TT. Ứng dụng Tiến bộ KH&CN: * Lĩnh vực sở hữu trí tuệ: thực hiện 38 hợp đồng; trao 23 giấy chứng nhận NHHH; đăng ký bảo hộ 06 NHTT * Lĩnh vực Tư vấn môi trường: nghiệm thu thanh lý 141 hợp đồng, ký 141 hợp đồng về giám sát môi trường, đánh giá tác động môi trường. * Lĩnh vực An toàn bức xạ: nghiệm thu, thanh lý 147 hợp đồng ATBX, ký 209 hợp đồng; Tổ chức 03 lớp đào tạo về an toàn bức xạ với 79 học viên tham gia. Hoạt động sản xuất nước uống đóng chai: 6.559 block; 30.986 bình loại 20 lít. * Sản xuất và kinh doanh rượu nếp trắng: 944 chai loại 750ml và 504 chai loại 500ml. * Phân tích, kiểm nghiệm: 4.401 mẫu với 23.192 chỉ tiêu. Ký hợp đồng với 12 cơ quan, đơn vị về lấy mẫu, kiểm nghiệm các chỉ tiêu về môi trường, thực phẩm; Đang viết ĐA phòng phân tích tập trung tỉnh; Hướng dân 02 sinh viên thực tập tốt nghiệp, * Ứng dụng tiến bộ KH&CN: Duy trì giống gốc cấp 1, 2, 3 của 6 loại nấm (mèo, rơm, linh chi, Bào ngư Nhật, BN trắng, BN xám). Xuất bán 2.556 bịch meo nấm các loại; xuất bán 25.979 bịch phôi nấm các loại; nấm tươi xuất bán được 3.954kg nấm các loại trong đó nấm linh chi (14,6kg), Mô hình sản xuất ớt 2.000 m2 đạt sản lượng 179 kg; cải tạo đất chuẩn bị xuống giống đu đủ và dưa lê,….

  Công tác xây dựng Đảng thường xuyên được quan tâm theo dõi, chỉ đạo kịp thời, tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, phát huy vài trò dân chủ, tự phê bình và phê bình. Công tác kiểm tra giám sát được triển khai thực hiện đúng với kế hoạch đề ra, tăng cường và phát huy sức mạnh công tác đoàn thể…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế trong công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và đề xuất các giải pháp về tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ…, đồng thời tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra.

Đ/c Lê Thanh Việt - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở KH&CN phát biểu kết luận tại hội nghị 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ Sở đạt được trong 6 tháng đầu năm về cả mặt chuyên môn và nhiệm vụ Đảng. Với phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, đồng chí nhấn mạnh cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm cụ thể: Về chính quyền, cần phải tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ; tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và thu đua, khen thưởng; tập trung chỉ đạo nâng cao hoạt động Quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực ngành quản lý về hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ; tăng tốc việc thành lập Trung tâm phân tích và hoàn thành việc xác nhập các trung tâm trực thuộc Sở...; Về công tác Đảng cần phải nghiêm túc thực hiện công tác kiểm tra giám sát trong Đảng bộ được chú trọng, trọng tâm là việc kiểm tra thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chấp hành pháp luật của Nhà nước và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; đề cao tinh thần phê và tự phê, đổi mới nội dung và phương thức đối với công tác giáo dục, tuyên truyền, đồng thời bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.. Thường xuyên tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Minh Tài (VPĐH BQL Khu DTSQ KG)
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo