Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng A A

27/08/2018
Ngày 22/8/2018 tại hội trường Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Đảng ủy Sở KH&CN đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trong toàn Đảng bộ.

Toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Sở KH&CN KG tham dự Hội nghị 

Tham dự hội nghị có Đ/c Nguyễn Xuân Niệm, Phó Bí thư Đảng uỷ - Phó Giám đốc Sở KH&CN; Ông. Nguyễn Thanh Hải, Chánh Văn phòng Sở; các đồng chí cấp ủy, cán bộ chủ chốt và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Sở KH&CN.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đ/c Nguyễn Xuân Niệm, Phó Bí thư Đảng ủy Sở cho biết, từ ngày 07 đến ngày 12/5/2018 tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, thống nhất cao và thông qua 3 dự thảo Nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy Kiên Giang và chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, Đảng ủy Sở KH&CN tổ chức Hội nghị này nhằm trao đổi, thảo luận, làm rõ những quan điểm, mục tiêu, những nội dung cơ bản, những điểm mới và những nhiệm vụ, giải pháp của từng Nghị quyết. Từ đó, các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở, xây dựng kế hoạch hành động đảm bảo sát với yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chương trình hành động của Tỉnh ủy Kiên Giang về thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị mình và ngành KH&CN để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe qua đĩa ghi hình giới thiệu, quán triệt các Nghị quyết của TW7 Khóa XII như: Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương triển khai; Quán triệt Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 23-5-2018 về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” do đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ triển khai; Quán triệt Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23-5-2018 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội” do đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội triển khai.


Đ/c Nguyễn Xuân Niệm - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở KH&CN Triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy

Tiếp theo chương trình, Đ/c Nguyễn Xuân Niệm đã triển khai phổ biến một số nội dung cơ bản các Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 và kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở KH&CN về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19-5-2018 và hướng dẫn viết thu hoạch cá nhân sau khi tiếp thu Nghị quyết TW7. Trong đó, tập trung phân tích những nội dung cốt lõi, quan trọng, các nguyên nhân, hạn chế, bất cập, những điểm mới, tiến bộ, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện các Đề án đã được Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất và ban hành Nghị quyết.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Niệm, Phó Bí thư Đảng ủy Sở yêu cầu các cấp ủy tổ chức cho cán bộ, đảng viên tiếp tục thảo luận Nghị quyết tại đơn vị và viết thu hoạch cá nhân, nộp cho các chi bộ đến hết ngày 28/8/2018 để Đảng ủy Sở tổng hợp nộp Đảng ủy Khối trước ngày 30/8/2018. Các chi bộ trong toàn Đảng bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề, lựa chọn những nội dung trọng tâm, trọng điểm trong Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết có liên quan trực tiếp tới chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình để thảo luận, đề ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả./.

Lý Minh Tài (VPĐH BQL Khu DTSQ Kiên Giang)
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo