Hội thảo tổng kết năm 2018 và định hướng hoạt động của mạng lưới Khu Dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam năm 2019 A A

03/12/2018
Sáng ngày 29/11/2018, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ủy Ban quốc gia Chương trình Con người và Sinh Quyển Việt Nam (MAB Việt Nam) cùng UBND tỉnh Đồng Nai và Ban Quản lý (BQL) Khu Dự trữ sinh quyển (DTSQ) Đồng Nai đã tổ chức Hội thảo “Tổng kết hoạt động 2018 và định hướng hoạt động thực hiện Kế hoạch Hành động Lima - Triển khai nhãn sinh thái tại các khu DTSQ Thế giới tại Việt Nam”.

Bà Nguyễn Hòa Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phát biểu tại hội nghị

Đây là một trong những sự kiện quan trọng của Khu DTSQ Thế giới Việt Nam, do MAB Việt Nam tổ chức. Tham dự Hội nghị có Bà Nguyễn Hòa Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Ông Dương Quốc Thanh, Phó Tổng Thư ký UBQG UNESCO của Việt Nam;  Đại diện Tiểu ban Khoa học Tự nhiên, Bộ Khoa học và Công nghệ; Lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh Đồng Nai; GS. Nguyễn Hoàng Trí, Chủ tịch Chương trình MAB Việt Nam; đại diện 09 Khu DTSQ Thế giới tại Việt Nam; các chuyên gia quốc tế, các doanh nghiệp quan tâm tới lĩnh vực sinh quyển cùng đông đảo các nhà khoa học. Khu DTSQ Thế giới Kiên Giang tham dự gồm: Ông. Lê Thanh Việt - Phó Trưởng Ban BQL Khu DTSQ Kiên Giang; Ông. Lý Minh Tài và Ông Trịnh Tú Vân, Chuyên viên Văn phòng điều hành BQL Khu DTSQ Kiên Giang.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi lễ

Hội nghị các đại biểu đã nghe báo cáo đánh giá kết quả công tác hoạt động của MAB Việt Nam và 09 Khu DTSQ Thế giới tại Việt Nam năm 2018 và định hướng nhiệm vụ những năm tiếp theo: Thực hiện kế hoạch hành động Lima - Triển khai nhãn sinh thái tại các Khu DTSQ Thế giới tại Việt Nam; Định hướng hoạt động chương trình khoa học của Văn phòng UNESCO Hà Nội thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững 2030; Khung quản lý Khu DTSQ Thế giới dựa trên khoa học bền vững; Các kết quả chính của hội nghị Mạng lưới sinh quyển Đông Nam Á lần thứ 11 và 09 báo cáo chuyên đề về chia sẽ kinh nghiệm công tác hoạt động và quản lý của các Khu DTSQ Thế giới tại Việt Nam.

Trong năm 2019, MAB Việt Nam và các DTSQ Thế giới Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch hành động của Chiến lược MAB đến 2025 và kế hoạch hành động Lima. Với vị thế là thành viên ICC, MAB Việt Nam sẽ đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác quốc tế với các MAB của các quốc gia và hoạt động hợp tác giữa các Khu DTSQ Thế giới Việt Nam và Khu DTSQ trên thế giới trong mạng lưới MAB;  Quảng bá những bài học thành công của các DTSQ Thế giới tại Việt Nam trong quá trình thực hiện Kế hoạch hành động LIMA; Xây dựng kế hoạch dài hạn về khoa học và công nghệ theo chủ trương UNESCO/MAB “Science-Policy-Society”, hướng dẫn cho các DTSQ Thế giới đề xuất.

PCT. UBND tỉnh Đồng Nai trao cờ đăng cai tổ chức hội thảo cho Trưởng ban BQL Khu DTSQ Thế giới Cù Lao Chàm

Kết thúc chương trình hội thảo. Bà Nguyễn Hòa Hiệp - PCT UBND Đồng Nam và Ông. Nguyễn Thế Hùng - PCT UBND TP. Hội An, kiêm Trưởng ban BQL Khu DTSQ Thế giới Cù Lao Chàm đã bắt tay và cùng chúc mừng Khu DTSQ Thế giới Cù Lao Chàm được đăng cai tổ chức hội thảo tổng kết các Khu DTSQ Thế giới tại Việt Nam năm 2019./.

Lý Minh Tài - VPĐH BQL Khu DTSQ KG
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo