Hội thảo “Chia sẻ kết quả các đề tài KH&CN cấp quốc gia thực hiện tại các Khu Dự trữ sinh quyển Thế giới tại Việt Nam” A A

11/12/2018
Sáng ngày 30/11/2018, Ban Quản lý (BQL) Khu Dự trữ sinh quyển (DTSQ) Đồng Nai, Ủy Ban quốc gia Chương trình Con người và Sinh Quyển Việt Nam (MAB Việt Nam), Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp tổ chức Hội thảo “Giới thiệu và chia sẻ thông tin, kết quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thực hiện tại các Khu DTSQ Thế giới tại Việt Nam”, tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

TS. Trần Văn Mùi - PTB BQL Khu DTS Thế giới Đồng Nai phát biểu khai mạc hội thảo

Tham dự Hội thảo có đại diện 06 cơ quan chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Quốc gia, do Bộ KH&CN quản lý đang thực hiện tại một số DTSQ Thế giới Việt Nam: Viện Địa lý, Viện Sinh thái học miền Nam (SIE); Viện Nghiên cứu Lâm sinh; Viện Sinh thái và Bảo vệ Công trình; Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường (Đại học Quốc gia Hà Nội); Viện Môi trường và Phát triển Bền vững (VESDI); Thành viên Tiểu ban Khoa học Tự nhiên, Bộ KH&CN và Đại diện Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, MAB Việt Nam, Đại diện các Khu DTSQ Thế giới tại Việt Nam, các ban ngành địa phương, các doanh nghiệp quan tâm cùng đông đảo các nhà khoa học.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe các Chủ nhiệm nhiệm vụ trình bày khái quát các nội dung về: mục tiêu nhiệm vụ, nội dung nghiên cứu và các kết quả đã thực hiện và chuyển giao cho các Khu DTSQ Thế giới tại Việt Nam đến thời điểm năm 2018. Hầu hết các đề tài đang trong giai đoạn chuyển giao các kết quả nghiên cứu và chờ nghiệm thu.

PGS.TS Phạm Trung Lương, trình bày báo cáo kết quả đề tài “Xây dựng mô hình du lịch gắn với bảo tồn trong Khu DTSQ Thế giới Kiên Giang”

Trong đó đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình du lịch gắn với bảo tồn trong Khu DTSQ Thế giới Kiên Giang” do PGS.TS Phạm Trung Lương, Viện Môi trường và Phát triển Bền vững, Chủ nhiệm đề tài. Mục tiêu của tài tài nhằm xây dựng được các mô hình du lịch gắn với bảo tồn các giá trị Khu DTSQ Thế giới Kiên Giang dựa trên các cơ sở khoa học về đa dạng sinh học, sinh thái, môi trường, du lịch, văn hóa,…Hiện nay đề tài đã trong giai đoạn xây dựng dựng hoàn chỉnh các hạng mục cho 02 mô hình thử nghiệm du lịch gắn với bảo tồn: (1) Mô hình du lịch sinh thái ở VQG Phú Quốc; (2) Mô hình du lịch cộng đồng tại Khu Bảo tồn biển Phú Quốc. Đầu năm 2019, đề tài sẽ cho vận hành thử nghiệm 02 mô hình du lịch nói trên để đánh giá và điều chỉnh lại, sao cho các mô hình phải đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu và yêu cầu đặt ra “phát triển du lịch phải gắn với bảo tồn”. Để đảm bảo hiệu quả của đầu ra của các kết quả đề tai, BQL Khu DTSQ Kiên Giang yêu cầu phía Chủ nhiệm đề tài cần phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa với BQL Khu DTSQ Kiên Giang trong quá trình nghiệm thu và đánh giá đề tài.

Hoạt động Xây Cầu dẫn tham quan quần thể cây Cóc đỏ (Lumnitzera littorea) VQG Phú Quốc và gắn phao neo cho tàu du lịch ở Khu BTB Phú Quốc

Các kết quả nghiên cứu của 06 đề tài nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Quốc gia triển khai thực tiễn ở các Khu DTSQ Thế giới tại Việt Nam, sẽ những bài học quý báu cho toàn bộ mạng lưới Khu DTSQ Thế giới tại Việt Nam và quốc tế. Nhìn chung, các đề tài đều có cách tiếp cận và cách nhìn tổng thể, phân tích chi tiết những thành công và hạn chế cơ bản của từng Khu DTSQ Thế giới tại Việt Nam, đặc biệt nhấn mạnh vai trò hỗ trợ của các BQL Khu DTSQ trong việc hỗ trợ thực hiện đề tài./.

Lý Minh Tài - VPĐH BQL Khu DTSQ KG
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo