Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 A A

07/01/2019
Ngày 28/12/2018, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức tổng kết công tác Đảng năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Tham dự hội nghị có tất cả đảng viên (41 đ/c) của Đảng bộ Sở.

 

Năm 2018, Đảng bộ Sở KH&CN đã đạt được nhiều thành tích trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của cơ quan, đơn vị, các chi bộ trực thuộc; các phòng, ban, đơn vị đã tổ chức thực hiện và đạt kết quả nhiều nhiệm vụ được giao theo kế hoạch; thực hiện tốt công tác thông tin tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, giúp cho CCVC-LĐ từng bước đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo đúng chức danh, ngạch, bậc quy định.

Trong năm, Đảng bộ Sở đã làm thủ tục đề nghị chuyển sinh hoạt Đảng cho 02 trường hợp; giới thiệu xác minh lý lịch 04 quần chúng xin vào Đảng, tổ chức kết nạp Đảng cho 02 quần chúng; công nhận đảng viên chính thức và phát thẻ Đảng 03 đồng chí; rà soát lập danh sách bồi dưỡng lý luận chính trị về Đảng.

Đảng ủy Sở thực hiện kiểm tra 01 chi bộ và giám sát chuyên đề 01 chi bộ; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thực hiện kiểm tra 01 chi bộ và giám sát chuyên đề 01 đảng ủy viên. Các chi bộ kiểm tra 06 đảng viên, giám sát 06 đảng viên. Qua công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng đã làm rõ những ưu, khuyết điểm, góp phần làm trong sạch đội ngũ đảng viên, nâng cao ý thức giữ gìn phẩm chất đạo đức; tạo niềm tin của đảng viên, CCVC-LĐ vào sự lãnh đạo của cấp ủy và lãnh đạo cơ quan; đồng thời giúp cho BCH Đảng bộ rút ra những kết luận trong quá trình chỉ đạo, lãnh đạo. Qua thực hiện, hầu hết các đảng viên đều thực hiện tốt, có ý thức chấp hành nghiêm cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Đảng ủy Sở đã tích cực chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng phát triển, vững mạnh; phong trào thi đua “Dân vận khéo” với nhiều mô hình mang lại hiệu quả thiết thực, trong năm Đảng uỷ Sở đã khen thưởng 04/13 mô hình xuất sắc.

Việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã nâng cao nhận thức, có thái độ tiếp thu và tinh thần quán triệt sâu sắc chủ trương chỉ đạo của Đảng về học tập và làm theo Bác, từng cá nhân tự nhìn nhận và đánh giá bản thân mình qua bản cam kết làm theo theo gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao, biết tiếp thu ý kiến đóng góp của đồng nghiệp để hoàn thiện bản thân. Từ đó, tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được nâng cao, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của cơ quan, đơn vị. Từng đảng viên, CCVC-LĐ, nhất là cán bộ chủ chốt như các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, lãnh đạo các đoàn thể đã gương mẫu thực hiện, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, nói đi đôi với làm, ý thức tự giác, nêu gương, tinh thần và thái độ phục vụ nhân nhân ngày càng tốt hơn, hướng dẫn tỷ mỷ, tận tình, giải quyết công việc của người dân đúng quy trình, trả kết quả đúng và sớm thời gian quy định 100% hồ sơ của tổ chức, cá nhân; có ý thức hơn trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý sử dụng các nguồn thu - chi và tài sản công, hiệu quả, chất lượng công việc được nâng lên.

Tại hội nghị, đảng viên đã thảo luận một số nhiệm vụ cụ thể của công tác Đảng năm 2019 và biểu quyết thông qua 09 chỉ tiêu chủ yếu cần tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt. Hội nghị kêu gọi toàn thể đảng viên phát huy ưu điểm của từng cá nhân, khắc phục những khó khăn, tăng cường sự đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng bộ Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang năm 2019./.

Lư Xuân Tú, P. KHTC
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo