Năm 2018 Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang 13 trên 14 chỉ tiêu trọng tâm vượt kế hoạch trong công tác hội và phong trào nông dân A A

15/01/2019
Chiều ngày 11/01/2019, Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018. Đến dự có đồng chí Thái Châu Báu, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện các sở, ban, ngành: Ủy ban MTTQVN tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn phòng điều hành Chương trình nông thôn mới; Liên minh Hợp tác xã; Hội Phụ nữ tỉnh; đặc biệt các ủy viên Ban Thường vụ - Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh và đầy đủ lãnh đạo của 15 Hội Nông dân huyện, thành phố của tỉnh Kiên Giang; các tập thể, cá nhân được khen thưởng; ngoài ra còn có đại diện các doanh nghiệp như TS. Nguyễn Công Thành đại diện Cty TNHH Đại Dương Xanh; Bà Lan Anh đại diện Cty TNHH Highland Dano;…

Năm 2018, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và đạt các kết quả nổi bật như:

(Các chỉ tiêu xếp theo thứ tự % đạt tăng dần)

1.     96% hộ hội viên nông dân đạt chuẩn gia đình văn hóa, đạt 101% so với KH;

2.     Xây dựng 949 Chi hội có Quỹ Hội (102%);

3.     Công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Hội: cho 175 người (đạt 103% so với kế hoạch

4.     Tổ chức hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân có hiệu quả 144 đơn vị huyện, xã (107%)

5.     Công tác đào tạo cán bộ, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công tác Hội cho 1.215 người (113%)

6.     Tham gia 165 xây dựng công trình hoặc phần việc nông thôn mới, đô thị văn minh (đạt 117%);

7.     Vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân 1, 819 tỷ đồng (122%);

8.     Kết nạp 9.918 hội viên (132%);

9.     Vận động và phối hợp cất 231 căn nhà đoàn kết, đạt 165%.

10.   Hướng dẫn và xây dựng 153 mô hình kinh tế tập thể (đạt 341%);

11.   Xây dựng 111 mô hình dân vận khéo (370%);

12.   Xây dựng 554 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn (393%);

13.   Xây dựng, củng cố 69 tổ, chi hội nghề nghiệp có hiệu quả (460%);

Chỉ riêng % hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp là 95%, mặc dù con số hộ nông dân đạt sản xuất kinh doanh giỏi các cấp trong năm là rất lớn, lên đến 87.568 hộ.


 

Hội nghị đã nghe 17 lượt ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo tổng kết 2018 và phương hướng nhiệm vụ 2019. Nội dung ý kiến tập trung vào các nội dung: Phát triển số lượng hội viên cần quan tâm chất lượng là hàng đầu, số lượng khi giao cần rà soát lại cho phù hợp thực tế của mỗi địa phương vì hiện nay lực lượng lao động đi miền đông làm ăn xa, ít quay về địa phương sinh hoạt; việc đăng ký nông dân sản xuất kinh doanh giỏi gặp khó khăn vì diện tích sản xuất càng ngày càng hẹp dần vì chia nhỏ cho con cái; cách phân bố điểm thưởng chưa phù hợp, có những chỉ tiêu dễ thực hiện thì điểm thưởng nhiều, còn những chỉ tiêu khó thực hiện thì điểm thưởng ít; cần chọn lựa một số mô hình tốt, nổi bật để giới thiệu cho các địa phương khác đến tham quan, học tập, nhân rộng; trong thực hiện nghị quyết, nên xây dựng chuyên đề từng năm để dễ thực hiện và có hiệu quả cao; cần làm rõ Quỹ hoạt động cơ sở là 20 triệu/cơ sở vì trước đây đã có đóng góp 20.000 đ/hội viên rồi; Chương trình bò: hiện nay gặp khó khăn chung là bò ít lên giống, bệnh-chết nhiều, bò chậm lớn,… nên nhiều địa phương trả lại bò, đề nghị có giải pháp sớm; giá trị của giấy chứng nhận học nghề 22 ngày theo chương trình 1956 có xếp ngạch, bậc nghề là bao nhiêu?; Mô hình lúa-tôm hữu cơ rất phát triển vì có doanh nghiệp bao tiêu, nhưng gặp khó trong thu hoạch lúa, đề nghị nghiên cứu cải thiện máy gặt đập liên hợp để phù hợp cho hình thức canh tác lúa-tôm hữu cơ hiện nay của vùng đất U Minh Thượng; cần xây dựng kế hoạch nhân rộng các mô hình sau khi thí điểm có hiệu quả vì không có tiền hỗ trợ thì khó nhân rộng mô hình; cần phối hợp, lồng ghép các chương trình khác như Chương trình OCOP (One Commune, One Product) - một xã, một sản phẩm do Sở Nông nghiệp và PTNT phụ trách; chương trình 68 về phát triển nhãn hiệu tập thể (hiện nay tỉnh ta đã có 23 nhãn hiệu tập thể đã trao và 09 đang trình Cục Sở hữu trí tuệ) và kế hoạch khởi, đổi mới sáng tạo do Sở Khoa học và Công nghệ phụ trách;… Ngoài ra, đại diện 02 doanh nghiệp Đại dương Xanh và Highland Dano thông báo các chính sách hỗ trợ và thu mua sản phẩm nông nghiệp khi hợp đồng bao tiêu sản phẩm trong thời gian tới.

Thừa ủy nhiệm của Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Thái Châu Báu, Phó trưởng Ban Dân vận phát biểu chỉ đạo Hội nghị: Đồng chí đã nêu ra 06 điểm nổi bật, trong đó đồng chí biểu dương cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh Kiên Giang đã vượt qua khó khăn đạt được nhiều thành tích trong công tác Hội và phong trào nông dân; Hội Nông dân, giai cấp nông dân đã có những đóng góp xuất sắc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là chương trình xây dựng Nông thôn mới; nông nghiệp phát triển, diện mạo nông thôn đang khởi sắc từng ngày, đời sống người dân ngày càng được cải thiện. Các chỉ tiêu đi vào cuộc sống, vận hành vui vẻ suông sẻ; phối hợp nhịp nhàng, liên kết giữa Liên minh HTX, các doanh nghiệp,… trong tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, có nhiều khả quan; đã ứng dụng công nghệ thông tin rất tốt trong truyền tải thông tin, nghị quyết, chủ trương của nhà nước; việc sắp xếp tổ chức và nhân sự theo tinh thần Nghị quyết 18 và 18 của TW Đảng cũng đã được BCH Hội từng bước đã có chuẩn bị. Bước sang năm 2019, đồng chí tin tưởng rằng Hội Nông dân tỉnh sẽ hoàn thành tốt 14 chỉ tiêu đề ra, phát động thi đua thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân gắn với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Kết quả của năm 2019 sẽ góp phần vào thành công các chỉ tiêu trong Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tổng kết Hội nghị, đồng chí Trần Chí Viễn, thay mặt Ban Thường vụ và Ban Chấp hành ghi nhận các ý kiến đóng góp, đặc biệt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thái Châu Báu, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy sẽ chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất cho cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cùng cấp có những chủ trương, giải pháp kịp thời, hiệu quả nhằm thúc đẩy công tác Hội và phong trào nông dân. Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và hội viên nông dân tích cực, năng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh. Huy động các nguồn lực để xây dựng các mô hình, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, triển khai hiệu quả các hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Năm 2018, cán bộ, hội viên nông dân đã vượt qua khó khăn, đạt nhiều thành tích. Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tặng Bằng khen cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018; Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh cũng tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018.

Trước khi kết thúc, các Hội Nông dân huyện, thành trong tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2019./.

TS. Nguyễn Xuân Niệm (Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang)
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo