Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2019 A A

18/03/2019
Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Khối, hôm nay ngày 18/3/2019, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Kiên Giang tổ chức Hội nghị cho tất cả công chức, viên chức, người lao động (CCVCLĐ) được học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2019. Chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Niệm (Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở KH&CN).

Đ/c Nguyễn Xuân Niệm (Phó BT Đảng bộ Sở KH&CN) chỉ đạo Hội nghị

Khoảng 50 CCVCLĐ được học tập thông qua video do PGS.TS Bùi Đình Phong (Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) và được quay lại trong buổi học tập tại Tỉnh ủy Kiên Giang.

Tên chuyên đề năm 2019 là “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với 02 nội dung chính gồm:

+ Phần 1: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân;

+ Phần 2: Chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây đựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

CCVCLĐ Sở KH&CN học tập chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2019 tại Hội trường Sở

Sau hội nghị, mỗi CCVCLĐ sẽ làm Bản cam kết tu dưỡng và rèn luyện theo quy định của Đảng ủy Khối./.

Ngô Thanh Toàn
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo