Tập huấn mô tả sáng kiến cấp cơ sở A A

22/03/2019
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Kiên Giang, hôm nay ngày 21/3/2019, tại Hội trường Sở KH&CN do Hội đồng chấm điểm sáng kiến của Sở đã tổ chức tập huấn cho trên 40 công chức, viên chức, người lao động (CCVCLĐ) trong Sở và các đơn vị trực thuộc.

Lớp tập huấn được sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Xuân Niệm (Chủ tịch Hội đồng sáng kiến, Phó Giám đốc Sở KH&CN).


TS. Nguyễn Xuân Niệm tập huấn nghiệp vụ viết sáng kiến

Khoảng 40 CCVCLĐ được tập huấn nghiệp vụ viết sáng kiến cơ sở tại Hội trường Sở KH&CN.

Nội dung tập huấn lần này gồm: Nghiệp vụ viết sáng kiến cấp cơ sở; hồ sơ sáng kiến và kế hoạch đăng ký sáng kiến hàng năm; đặc biệt trình bày thêm cách chấm điểm một mô tả sáng kiến cấp cơ sở.

Mục đích lớp tập huấn nhằm trang bị các kiến thức cần thiết cho CCVCLĐ, đồng thời giải quyết các vướng mắc của người viết sáng kiến trong những năm qua như: không tự tin khi viết sáng kiến, hay thiếu sáng kiến thực tiễn, hoặc hiệu quả viết sáng kiến không cao, …

CCVCLĐ tham gia lớp tập huấn viết sáng kiến cơ sở

Tham gia tập huấn là quyền lợi và nghĩa vụ của từng CCVCLĐ trong đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả viết sáng kiến trong năm 2019 và những năm tiếp theo, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Nhà nước giao.

Kết thúc tập huấn, CCVCLĐ tham dự được Giảng viên trao đổi lại các nội dung được tập huấn và kết quả hầu hết các CCVCLĐ tham dự đã nắm chắc kiến thức và định hướng để viết sáng kiến trong thời gian tới./.

Ngô Thanh Toàn
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo