Sổ tay nhận biết các loài thực vật phổ biến ở Khu dự trữ Sinh quyển Đồng Nai A A

26/08/2019
Một sản phẩm của Đề tài cấp Bộ (Bộ Khoa học và Công nghệ) “Nghiên cứu đánh giá diễn thế phục hồi hệ sinh thái rừng và đề xuất giải pháp bảo tồn tại Khu dự trữ Sinh quyển Đồng Nai” của Nhóm Tác giả Hoàng Thanh Sơn; Trịnh Ngọc Bon; Võ Quang Trung; Nguyễn Văn Linh và Trần Lâm Đồng. Nay Ban Quản lý Khu Dự trữ sinh quyển tỉnh Kiên Giang xin giới thiệu cùng quý độc giả!
Khu Dự trữ sinh quyển (KDTSQ) Đồng Nai được thành lập vào năm 2011 với tổng diện tích gần một triệu hecta, trải rộng trên địa bàn 5 tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Lâm Đồng và Đắk Nông. Với gần một phần tư diện tích là rừng tự nhiên, các hệ sinh thái rừng ở KDTSQ Đồng Nai đã và đang đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đối với bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển kinh tế, xã hội ở khu vực. Mặc dù đã bị tàn phá trong chiến tranh, khai thác gỗ và nhiều tác động khác của con người, rừng tự nhiên trong khu vực vẫn là nơi có tính đa dạng sinh học cao, đặc biệt là ở vùng lõi (Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai và Vườn quốc gia Cát Tiên). Với mục tiêu cung cấp cơ sở khoa học cho phục hồi và bảo tồn các hệ sinh thái rừng ở KDTSQ Đồng Nai, từ năm 2015 - 2018, Bộ Khoa học và Công nghệ cho triển khai Đề tài “Nghiên cứu đánh giá diễn thế phục hồi hệ sinh thái rừng và đề xuất giải pháp bảo tồn tại Khu dự trữ Sinh quyển Đồng Nai”. Đề tài này đã được Viện Nghiên cứu Lâm sinh thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam phối hợp với KDTSQ Đồng Nai thực hiện. Trong quá trình điều tra, thu thập số liệu về đa dạng thực vật rừng ở KDTSQ Đồng Nai, đề tài đã thu thập được hàng trăm mẫu vật của các loài thực vật trong khu vực. Quyển Sổ tay nhận biết các loài thực vật phổ biến ở Khu dự trữ Sinh quyển Đồng Nai được xây dựng với nỗ lực nhằm tài liệu hoá thông tin về các loài cây gỗ phổ biến ở khu vực. Thông tin về các loài được mô tả trong sổ tay có thể được sử dụng để nhận biết chúng ở ngoài hiện trường và tìm hiểu về sự đa dạng các loài cây gỗ ở KDTSQ Đồng Nai./.

Xem sổ tay này tại đây.

Nguyễn Xuân Niệm
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo