Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2019 cho công chức, viên chức thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông và Báo Kiên Giang A A

14/11/2019
Thực hiện Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc giao chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng năm 2019, vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 09/11/2019, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Chỉ huy Quân sự Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho công chức, viên chức đối tượng 4.

Đến dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Thái Nguyên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Sở Khoa học và Công nghệ; ông Nguyễn Minh Thái, Giáo viên Trường Quân sự tỉnh Kiên Giang; ông Nguyễn Thanh Hải, Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ và cùng với sự tham gia của công chức, viên chức đối tượng 4 thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông và Báo Kiên Giang.   

Tại buổi lễ khai giảng, ông Nguyễn Thái Nguyên đã nêu mục đích của lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 và đặc biệt yêu cầu các học viên tham gia lớp học phải nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế và giờ giấc của lớp học.


Ông Nguyễn Thái Nguyên, Phó Giám đốc Sở KH&CN, Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Sở KH&CN phát biểu tại buổi khai mạc

Ông Nguyễn Minh Thái, Giáo viên Trường Quân sự tỉnh Kiên Giang phát biểu tại buổi khai mạc

Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 gồm 46 học viên. Trong thời gian từ ngày 09/11/2019 đến ngày 12/11/2019, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 08 chuyên đề: Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trong tình hình mới; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, biển Việt Nam và Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; đường lối, quan điểm của Đảng Cộng Sản, chính sách pháp luật Việt Nam về Dân tộc tôn giáo gắn với quốc phòng và an ninh trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng Sản, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; chiến lược biển đến năm 2020; lịch sử vùng đất Tây Nam Bộ.

Đây là những kiến thức quan trọng, thiết thực giúp cho các học viên nâng cao trình độ nhận thức, năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Toàn cảnh lớp học

Buổi Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2019 đã diễn ra thành công tốt đẹp trước khi các học viên chính thức bước vào đợt bồi dưỡng trong 04 ngày./.

Cẩm Tú-Văn phòng Sở
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo