PHẤN ĐẤU ĐẾN 2030, 100% KHU DU LỊCH KHÔNG SỬ DỤNG ĐỒ NHỰA DÙNG 01 LẦN A A

09/12/2019
Ngày 04/12/2019, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định 1746/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương với các mục tiêu đến năm 2030 như sau: Giảm thiểu 75% rác thải nhựa trên biển và đại dương; 100% ngư cụ khai thác thủy sản bị mất hoặc bị vứt bỏ được thu gom, chấm dứt việc thải bỏ ngư cụ trực tiếp xuống biển; 100% khu bảo tồn không còn rác thải nhựa; 100% khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch ven biển không sử dụng nhựa dùng một lần, túi ni lông…

Bên cạnh đó, từ năm 2030, Thủ tướng cũng yêu cầu mở quan trắc hằng năm và định kỳ 05 năm/lần, đánh giá hiện trạng rác thải nhựa đại dương ở một số cửa sông thuộc 11 lưu vực sông chính và tại 12 huyện đảo.

Để đạt được mục tiêu như trên, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan cần thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ: Xây dựng, thực hiện các chương trình truyền thông về tác hại của nhựa, túi ni lông đối với đại dương, biển, môi trường, sức khỏe con người và các chương trình thu gom, xử lý rác thải nhựa; Biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích tốt, sáng kiến có giá trị, nhân rộng mô hình tốt trong phong trào thu gom, xử lý rác thải nhựa…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1746/QĐ-TTg tại đây

Xuận Niệm
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo