Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Khối thi đua số 4 A A

13/02/2020
Ngày 05/02/2020 tại Hội trường Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Khối thi đua số 4 do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội làm Khối trưởng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Khối Thi đua 4.

Về dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Trương Hoàng Anh, Phó Trưởng Ban Thi đua khen thưởng và đại diện lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của 7 đơn vị trong Khối thi đua số 4 gồm: Ban Dân tộc; Sở Du lịch; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Y tế. Ông Đặng Hồng Sơn, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, đơn vị Khối Trưởng Khối Thi đua số 4 năm 2019 chủ trì Hội nghị.


Ông Đặng Hồng Sơn, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, đơn vị Khối Trưởng Khối Thi đua số 4 phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đơn vị Khối Trưởng đã thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Khối thi đua số 4. Trong đó, đã trình bày một số kết quả đạt được trong việc thực hiện các nội dung giao ước thi đua của các thành viên Khối thi đua số 4, cụ thể như: Về nội dung 1, hầu hết các chỉ tiêu định lượng đã đăng ký của các đơn vị thành viên trong Khối đều đạt và vượt so với kế hoạch năm; Về nội dung 2, trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể các đơn vị trong Khối đều thực hiện khá tốt. Về nội dung 3, thi đua thực hiện công tác thi đua, khen thưởng có 03/07 đơn vị đạt số điểm từ 95 trở lên so với điểm chuẩn 100 điểm.

Khối Trưởng Khối Thi đua số 4 thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019

Trên cơ sở, dự thảo báo cáo đã được Khối trưởng thông qua, các thành viên trong Khối thi đua rà soát, đối chiếu với tiêu chuẩn, tiêu chí thi đua và so sánh với kết quả tự chấm điểm của từng đơn vị thành viên.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trương Hoàng Anh đã chúc mừng những kết quả mà Khối thi đua số 4 đạt được. Đồng thời, ông Trương Hoàng Anh hy vọng trong năm 2020, các đơn vị thành viên trong Khối cần đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua tại cơ quan, đơn vị góp phần hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại Hội nghị, các đơn vị thành viên Khối thi đua số 4 đã thống nhất xếp hạng và suy tôn đơn vị Sở Khoa học và Công nghệ dẫn đầu Khối, Sở Giáo dục và Đào tạo xếp hạng nhì Khối. Bên cạnh đó, các thành viên Khối thi đua số 4 đã bầu chọn Sở Du lịch làm Khối trưởng, Sở Khoa học và Công nghệ làm Khối phó năm 2020.

Sau khi thực hiện bầu chọn thành công Khối trưởng và Khối phó Khối thi đua số 4 năm 2020, đại diện lãnh đạo các đơn vị là thành viên Khối thi đua số 4 đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2020.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị là thành viên Khối thi đua số 4 tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2020

            Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Khối Thi đua 4 đã diễn ra thành công tốt đẹp./.

Đinh Thị Cẩm Tú (Chuyên viên VP Sở)
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo