Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2020 A A

25/02/2020
Thực hiện Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hôm nay, ngày 24/02/2020, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Kiên Giang đã tổ chức Hội nghị cho tất cả đảng viên và quần chúng được học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2020.

Hơn 60 CCVCLĐ được học tập thông qua video do Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên hội đồng lý luận trung ương giới thiệu và được quay lại trong hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh thành được tổ chức vào ngày 17/12/2019.

Chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Niệm (Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Công đoàn Sở).


CCVCLĐ Sở KH&CN học tập chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2020 tại Hội trường Sở KH&CN

Hội nghị nhằm mục đích, tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua đó nhằm thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nề nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên; góp phần tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương những điển hình trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức quán triệt, học tập chuyên đề.

Nội dung chuyên đề năm nay gồm 2 phần: Tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Niệm (Phó Bí thư Đảng bộ Sở KH&CN) chỉ đạo Hội nghị

Sau khóa học, mỗi CCVCLĐ phải làm Bản cam kết tu dưỡng và rèn luyện theo quy định của Đảng ủy Khối./.

Ngô Thanh Toàn
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo