Nghiên cứu di dời và bảo tồn loài voọc bạc Đông Dương (Trachypithecus germaini) A A

06/05/2020
Voọc bạc Đông Dương (Trachypithecus germaini): Trước đây, các nhà khoa học cho rằng ở Việt Nam chỉ có một loài voọc bạc (Trachypithecus margarita). Tuy nhiên, những nghiên cứu về di truyền phân tử gần đây đã cho thấy ở Việt Nam có 2 loài voọc bạc tách biệt nhau là: voọc bạc Trung bộ (Trachypithecus margarita) phân bố ở miền Trung Việt Nam và voọc bạc Nam bộ hay voọc bạc Đông Dương (Trachypithecus germaini) chỉ gặp ở tỉnh Kiên Giang (Nadler et al., 2007).

Voọc bạc Đông Dương (Trachypithecus germaini)

Trên thế giới, voọc bạc Trung bộ (Trachypithecus margarita) phân bố ở phía Đông sông Mê Kông thuộc Campuchia, Lào và Việt Nam; còn voọc bạc Đông Dương (Trachypithecus germaini) phân bố ở phía Tây sông Mê Kông thuộc Thái Lan, Campuchia, Lào, Việt Nam và Malaysia với số lượng ít. Voọc bạc Đông Dương bị đe dọa diệt vong bậc VU- sẽ nguy cấp ở Việt Nam và bậc EN- nguy cấp trên thế giới. Ở Việt Nam, loài này chỉ còn gặp ở Vườn Quôc gia Phú Quốc và khu vực núi đá vôi Hòn Chông, tỉnh Kiên Giang (Theo các cuộc điều tra gần đây vào năm 2015 của Viện Sinh thái học Miền Nam thì loài này còn khoảng 227 con). Vì vậy, Khu Dự trữ sinh quyển Thế giới (DTSQ TG) Kiên Giang có vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc bảo tồn loài này ở Việt Nam và trên thế giới.

Nghiên cứu di dời và bảo tồn loài voọc bạc Đông Dương loài linh trưởng quý hiếm có tên trong sách đỏ với nguy cơ tuyệt chủng cao. Từ khi được phát hiện sự tồn tại của loài voọc bạc Đông Dương vào năm 2007 tại khu vực Bãi Vôi (Kiên Lương) đến nay, thì việc bảo tồn loài voọc nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương và các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. Phía tỉnh Kiên Giang, đã cho triển khai thực hiện 02 đề tài nghiên cứu về “Nghiên cứu dinh dưỡng cho voọc bạc Đông Dương tại khu vực núi Kiên lương” và “Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái thảm thực vật núi đất Hòn Chông - Bình An phục vụ đánh giá khả năng tiếp nhận voọc bạc Đông Dương di dời từ các núi đá vôi huyện Kiên Lương – tỉnh Kiên Giang” để làm cơ sở khoa học cho việc di dời đàn voọc bạc Đông Dương, về phía các nhà khoa học trong và ngoài nước đã tiến hành nhiều đợt nghiên cứu khảo sát đánh giá số lượng quần thể, tập tính sống và thử nghiệm nhiều phương pháp để có thể di dời đàn voọc bạc Đông Dương về nơi ở mới.Thi công Cầu dây văng phục vụ di dời voọc bạc Đông Dương

Năm 2018 - 2019. Ban Quản lý DTSQ TG Kiên Giang đã phối hợp với Viện Sinh thái học Miền Nam, IUCN, các chuyên gia trong và ngoài nước, khảo sát núi các địa điểm gần khu vực núi đá vôi Kiên Lương để xây dựng và lắp đặt cầu dây văng để di dời cứu hộ đàn loài voọc bạc Đông Dương  quý hiếm đang bị mất môi trường sống do hoạt động khai thác núi đá vôi ở đây.

Kết quả đến nay đã ghi nhận di sự xuất hiện của Voọc bạc Đông Dương tại khu vực lắp đặt cầu dây văng. Đây là một tính hiệu đáng mừng trong việc nổ lực cứu hộ di dời đàn Voọc bạc Đông Dương quý hiếm ở khu vực núi đá vôi huyện Kiên Lương. Theo kế hoạch sắp tới sẽ tiến hành khảo sát và lắp đặt thêm một số cầu dây văng ở một số địa điểm khác ở khu vực này, để tạo điều kiện thuận lợi cho Voọc bạc Đông Dương có thể di chuyển nhanh về khu vực an toàn, được bảo vệ.

Minh Tài (VPĐH Khu DTSQ KG)
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo