Đường dây nóng

Sở Khoa học và Công nghệ công khai đường dây nóng và hộp thư điện tử để tổ chức, cá nhân thuận tiện trong việc phản ảnh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp như sau:

Tên cơ quan tiếp nhận: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang.

Địa chỉ tiếp nhận: Số 320 đường Ngô Quyền, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Số điện thoại cố định: 0297. 3862003 (Văn phòng).

Số điện thoại cố định: 0297. 3876937 (Thanh tra).

Số điện thoại di động: 0918006789 (ông Nguyễn Thanh Hải - Chánh Văn phòng).

Số điện thoại di động: 0919002006 (ông Trương Ngọc Ánh - Chánh Thanh tra).

Địa chỉ thư hộp thư điện tử: skhcn@kiengiang.gov.vn 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang xin thông báo và rất mong nhận được quan tâm, hợp tác các cá nhân, tổ chức.

Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo