Hội thảo Khoa học “Các giải pháp để các Chương trình KH&CN Quốc gia phục vụ tích cực kinh tế-xã hội khu vực phía Nam” A A

17/08/2016
Ngày 12/8/2016, Cục Công tác phía Nam thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp cùng Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Các giải pháp để các Chương trình KH&CN Quốc gia phục vụ tích cực kinh tế-xã hội khu vực phía Nam”. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Bộ KH&CN, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và hơn 150 đại biểu đại diện các Sở KH&CN, các viện, trung tâm nghiên cứu, trường đại học, các tổ chức KH&CN và các doanh nghiệp KH&CN.

                                                   Toàn cảnh buổi hội thảo

 

Tham dự Hội thảo Đoàn Sở KH&CN Kiên Giang góp mặt với 03 đại biểu và 01 doanh nghiệp địa phương. Tại Hội thảo các đại biểu được nghe các tham luận tập trung vào một số nội dung: Giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình KH&CN trọng điểm và nhiệm vụ độc lập cấp nhà nước tại khu vực phía Nam; Vai trò của ngân sách KH&CN địa phương trong việc triển khai và ứng dụng hiệu quả các chương trình KH&CN quốc gia; Các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình Nông thôn miền núi; Hướng dẫn chi và quản lý Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp; Ứng dụng bê tông cốt sợi phi kim trong xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị nông thôn bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Buổi Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp và thảo luận chi tiết gắn với thực trạng hoạt động của từng địa phương, đơn vị như: Khó khăn trong việc chi kinh phí cho chủ nhiệm dự án Nông thôn miền núi; Hệ thống các văn bản đã ban hành còn bất cập chưa được đồng bộ; Hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN địa phương còn nhiều khó khăn; Việc thành lập và hỗ trợ cơ chế tài chính, thương mại sản phẩm KH&CN của doanh nghiệp KH&CN cũng chưa được quan tâm chú trọng...

               Ông Phạm Đại Dương, Thứ trưởng Bộ KH&CN phát biểu chỉ đạo

 

        Thay mặt Ban tổ chức và Đoàn chủ tọa Hội thảo, Đồng chí Phạm Đại Dương, Thứ trưởng Bộ KH&CN đã khẳng định việc ứng dụng các giải pháp, chương trình KH&CN vào phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong các chương trình mục tiêu quốc gia là nền tảng, động lực thúc đẩy sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. Đồng chí Thứ trưởng đánh giá cao các nội dung tham luận và ghi nhận ý kiến tham gia đóng góp phát biểu, sẽ có hướng điều chỉnh hỗ trợ cho công tác triển các chương trình KH&CN Quốc gia và hướng dẫn các tổ chức cá nhân có liên quan, đặc biệt là các doanh nghiệp KH&CN về cơ chế tài chính, thương mại hóa sản phẩm KH&CN./.

Phạm Văn Phúc - Phòng Quản lý CN&TTrCN

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo