Thông báo đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ A A

10/04/2017
Căn cứ Công văn số 657/BKHCN-TCCB ngày 09/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về việc đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập; Căn cứ Công văn số 1426/VP-VHXH ngày 23/3/2017 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc tham mưu UBND tỉnh đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN.

        Sở KH&CN thông báo đến các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh Kiên Giang nghiên cứu đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập (Chương trình 592), để đề nghị Bộ KH&CN hỗ trợ kinh phí triển khai, bắt đầu thực hiện từ năm 2018.

Các nhóm nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình 592:

- Nhóm dự án hỗ trợ cơ sở ươm tạo doanh nghiệp KH&CN: quy định chi tiết tại Điều 9 Thông tư số 19/2016/TT-BKHCN ngày 28/10/2016 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm (sau đây viết tắt là Thông tư số 19/2016/TT-BKHCN);

- Nhóm dự án hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp KH&CN: Quy định chi tiết tại Điều 10 Thông tư số 19/2016/TT-BKHCN;

- Nhóm dự án hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN: Quy định chi tiết tại Điều 11 Thông tư số 19/2016/TT-BKHCN;

- Nhóm đề tài, dự án hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực tự chủ của tổ chức KH&CN công lập: Quy định chi tiết tại Điều 12 Thông tư số 19/2016/TT-BKHCN;

- Nhóm dự án, đề án phục vụ công tác quản lý Chương trình 592: Quy định chi tiết tại Điều 13 Thông tư số 19/2016/TT-BKHCN.

Hồ sơ đề xuất tham gia Chương trình 592 trình bày theo mẫu A1-ĐXNV.

Thời gian: Từ ngày thông báo đến trước ngày 05/5/2017.

Địa điểm: Hồ sơ gửi về Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ, Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang, số 320 Ngô Quyền, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Đồng thời gửi trước qua email: pvphuc.skhcn@kiengiang.gov.vn để tổng hợp.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ điện thoại: 077. 3 665 577 hoặc 0915 700 627 (gặp Bình), 0944 644 898 (gặp Phúc) để được hướng dẫn.

Tài liệu: Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN, Thông tư số 19/2016/TT-BKHCN, Công văn số 657/BKHCN-TCCB và biểu mẫu A1-ĐXNV tại đây./.

 

Thanh Bình, P. QL Công nghệ $ TTrCN

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo