Tọa đàm “Nghiên cứu mô hình tăng trưởng kinh tế dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (STI) của Việt Nam đến năm 2030” A A

18/01/2018
Vào sáng ngày 17/01/2018, Trường Đại học Kinh tế (ĐHKT) Tp. Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Kiên Giang có tổ chức buổi tọa đàm khoa học “Nghiên cứu mô hình tăng trưởng kinh tế dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (STI) của Việt Nam đến năm 2030”. Đây là nội dung nằm trong khuôn khổ thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu thuộc Chương trình khoa học trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2016-2020.

TS. Nguyễn Xuân Niệm - Phó Giám đốc Sở phát biểu khai mạc

Tham dự và đồng chủ trì có TS. Nguyễn Xuân Niệm - Phó Giám đốc Sở, GS.TS Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng, Phó GS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt - Phó Hiệu trưởng, cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, phòng Kinh tế hạ tầng các huyện, thị, thành phố, các trường: Cao đẳng Nghề, Kinh tế Kỹ thuật, Cao đẳng Cộng đồng và các đơn vị truyền thông: Báo Kiên Giang, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nông nghiệp Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang.

Tại buổi Tọa đàm các đại biểu được nghe Chủ trì đề tài  trình bày và hướng đẫn các nội dung cần thảo luận, trao đổi: (i) Đánh giá thực trạng ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại địa phương; (ii) Các loại rào cản và đánh giá mức độ tác động của các rào cản, ảnh hưởng tới ứng dụng STI cho doanh nghiệp và các cơ quan quản lý của địa phương; (iii) Các thể chế và chính sách thảo gỡ các rào cản ảnh hưởng đến đầu tư cho STI của doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương.  

Sau tham luận “Vận dụng kinh nghiệm phát triển nhân lực của các nước trong thực hiện mô hình tăng trưởng kinh tế dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo vào Việt Nam” của ThS. Nguyễn Thị Hoàng Quyên – Phó Hiệu trưởng Trưởng Cao đẳng KTKT Kiên Giang; Các đại biểu đã trao đổi thảo luận và đưa ra 19 lượt ý kiến, 06 câu hỏi (ghi bằng giấy) tập trung vào các vấn đề chính: Hiện tại, có nhiều chính sách thúc đẩy STI nhưng doanh nghiệp lại khó tiếp cận do vướng thủ tục hành chính, tiêu chí hỗ trợ chưa rõ ràng, chưa sát với thực tế; Khó khăn từ các rào cản về thể chế, nguồn nhân lực, nhất là đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy hải sản; Tiếp cận tín dụng qua nhiều khâu trung gian, mức hỗ trợ chưa phù hợp; Sự liên kết giữa doanh nghiệp và nhà trường để người học có điều kiện thực hành về chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa vào STI…

Kết luận buổi toạn đàm GS.TS. Nguyễn Đông Phong nhấn mạnh một số vấn đề khó khăn chung: Trong quá trình quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ giữa các sở ban ngành, các cấp hiện nay còn thiếu tính đồng bộ, một số chức năng còn chưa phân định rõ ràng, nhiều văn bản hướng dẫn quy trình, thủ tục còn chồng chéo, cơ chế chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp còn khó khăn phức tạp, nhận thức người dân về kinh tế sạch phát triển theo chiều sâu còn chậm...đây là những rào cản chính đối với phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam nói chung và tỉnh Kiên Giang nói riêng. Đối với Trường ĐHKT Tp. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục hoàn thiện việc thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu thuộc Chương trình khoa học trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2016-2020 để đưa ra các đề xuất thể chế phù hợp. Đối với các rào cản trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tại tỉnh Kiên Giang cần có một đề tài chuyên sâu nghiên cứu và đưa ra các giải pháp tập trung nhằm phát triển KH&CN địa phương ngày càng vững mạnh hơn trong thời gian tới./.


Văn Phúc – CV, Phòng QLCN&TTrCN
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo