Thông tin các công nghệ Hàn Quốc có khả năng chuyển giao A A

17/04/2019
Trong khuôn khổ hợp tác Khoa học và Công nghệ (KH&CN) giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Hàn dân Quốc, trong thời gian tới, Cục Công tác phía Nam – Bộ KH&CN sẽ triển khai chương trình hợp tác với Viện Nghiên cứu Công nghệ Công nghiệp Hàn Quốc về các nội dung:

          - Trao đổi chuyên gia; chia sẻ kinh nghiệm; đồng thời tổ chức các hội thảo/hội nghị/khóa tập huấn về KH&CN theo nhu cầu thực tế mỗi bên.

          - Kết nối cung cầu công nghệ; hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

          Sở KH&CN xin thông tin danh sách các công nghệ mà phía Hàn Quốc có khả năng chuyển giao để các doanh nghiệp/tổ chức KH&CN được biết./. (Xem file đính kèm)

0528Typical dust collecting technology-E.pdf

0525SCR Catalyst Technology.pdf

Văn Phúc - P. QL Công nghệ & TTrCN
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo