Tham dự Khóa đào tạo xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo A A

04/05/2019
Nhằm hỗ trợ các địa phương, tổ chức chính trị xã hội, các trường đại học và các cơ sở nghiên cứu đào tạo trong việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) Quốc gia đến năm 2025” được phê duyệt tại Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Vào ngày 24/4/2019 đến 27/4/2019 tại Khu Công nghệ Phần mềm Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ITP) có tổ chức Khóa đào tạo Nâng cao năng lực xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST.

Giảng viên và các học viên đang thảo luận

          Khóa đào tạo được diễn ra trong 03 ngày cùng sự có mặt của 08 học viên, đến từ các Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN); Trường Đại học và Học viện. Tham dự Khóa đào tạo này Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang góp mặt với 01 học viên.

          Lớp học được diễn ra khá sôi nổi với không khí làm việc nhóm, trao đổi, thảo luận cùng các giảng viên, chuyên gia khởi nghiệp. Qua đó, học viên đã tiếp thu phần nào những kiến thức chuyên đề: Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp tại địa phương; Khái quát về khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp và các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp; Hệ sinh thái khởi nghiệp trong đại học. Ngoài ra, học viên còn được tham quan thực tế các mô hình và sản phẩm từ các hệ sinh thái Khởi nghiệp tại ITP.

Tham quan thực tế các hệ sinh thái khởi nghiệp tại ITP

          Khóa đào tạo cơ bản đã giúp học viên tìm hiểu một số kiến thức trong xây dựng, hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST và kết nối cùng giảng viên, chuyên gia. Từ đó, phần nào áp dụng giải quyết được những khó khăn, vướng mắc trong quá trình công tác và phục vụ hiệu quả triển khai kế hoạch thực hiện đề án hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST tại địa phương. Khóa đào tạo cơ bản cũng là tiền đề để tham dự các Khóa đào tạo nâng cao, sẽ được ITP tổ chức vào thời gian tới./. 

Phạm Văn Phúc, Phòng QLCN&TTrCN
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo