Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu và triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang” A A

25/01/2016

          Chiều ngày 14/01/2016 tại Phòng họp, Sở KH&CN Kiên Giang đã diễn ra cuộc họp Hội đồng KH&CN chuyên ngành cấp tỉnh đánh giá, nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu và triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang” do Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang chủ trì thực hiện, bà Nguyễn Ngọc Mai làm chủ nhiệm.

          Kết quả nghiên cứu của đề tài: (1) Đã đánh giá được thực trạng của Bệnh viên Đa khoa Kiên Giang về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực (số lượng, cơ cấu, nhân lực quản lý), sự hài lòng của bệnh nhân về cơ sở vật chất, chuyên môn, thái độ của nhân viên y tế khi đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; (2) Đã đề xuất 5 nhóm giải pháp gồm giải pháp vĩ mô nhằm nâng cao chất lượng bệnh viện theo quy chuẩn; giải pháp nâng cao hiệu quả điều trị; giải pháp công nghệ thông tin; giải pháp cải cách thủ tục hành chính; giải pháp hướng đến người bệnh; (3) Đã ưu tiên triển khai thí điểm 3 nhóm giải pháp gồm giải pháp vĩ mô nhằm nâng cao chất lượng bệnh viện theo quy chuẩn; giải pháp nâng cao hiệu quả điều trị và giải pháp công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, đề tài cũng đã đề xuất được một số giải pháp cụ thể đối với lãnh đạo tỉnh, Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa để nâng cao hiệu quả quản lý điều hành bệnh viện.

Tại buổi họp các thành viên Hội đồng đánh giá cao kết quả thực hiện của đề tài, khả năng áp dụng rộng rãi và địa chỉ ứng dụng rõ ràng. Tuy nhiên để báo cáo hoàn thiện hơn, chủ nhiệm đề tài cần bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung như: Tổng quan thêm các văn bản có liên quan đến nội dung nghiên cứu của Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang; nêu rõ tính đại diện và phù hợp của số lượng mẫu điều tra; bổ sung công thức tính cỡ mẫu; đánh giá ý nghĩa khoa học của việc triển khai áp dụng các quy trình, những kết quả đạt được sau khi áp dụng; giải pháp cập nhật, điều chỉnh các quy trình nghiệp vụ theo hướng đơn giản, hiệu quả và chất lượng hơn; đánh giá sơ bộ phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện, những điểm còn hạn chế cần điều chỉnh và kế hoạch nâng cấp, cải thiện phần mềm; bổ sung các biện pháp cụ thể để tăng thu và giảm bội chi, giải pháp về cải tạo cơ sở hạ tầng; giải pháp bồi dưỡng kỹ năng, đào tạo nhân lực chuyên sâu về quản lý y tế; giải pháp về kinh tế y tế, về công tác xã hội; mở rộng phạm vi ứng dụng kết quả cho các bệnh viện tuyến huyện trong tỉnh.

Hội đồng đã thống nhất ý kiến của các thành viên cho nghiệm thu đề tài với số điểm xếp loại A (xuất sắc).

Ánh Nguyệt – CV Phòng QLKH

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo