Họp mở hồ sơ đăng ký thực hiện các dự án bảo tồn quỹ gen năm 2016 A A

04/04/2016
Sáng ngày 22/3/2016, tại phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức cuộc họp mở hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện các dự án bảo tồn quỹ gen bắt đầu thực hiện năm 2016.

        Thành phần tham dự gồm có: Ông Nguyễn Xuân Niệm, Phó Giám đốc Sở KH&CN - chủ trì cuộc họp, cùng tham gia có đại diện Phòng Quản ký Khoa học, Văn phòng Sở KH&CN và các tổ chức liên quan là Trường Đại học Kiên Giang và Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

        Ông Nguyễn Xuân Niệm phát biểu chỉ đạo về nội dung cuộc họp, đại diện Phòng Quản lý Khoa học và Văn phòng Sở KH&CN tiến hành mở hồ sơ từng dự án, cụ thể:

        - Dự án “Thu thập, lưu giữ, bảo tồn nguồn gen cá Ngựa đen tại tỉnh Kiên Giang”: Có 01 hồ sơ đăng ký là Trường Đại học Kiên Giang. Kết quả đạt yêu cầu theo quy định về điều kiện tham gia cũng như thành phần hồ sơ.

        - Dự án “Thu thập, lưu giữ, bảo tồn nguồn gen cây Hồng sim và Trầm hương tại tỉnh Kiên Giang”: Có 01 hồ sơ đăng ký là Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Kết quả cũng đạt yêu cầu theo quy định về điều kiện tham gia cũng như thành phần hồ sơ.

        - Dự án “Thu thập, lưu giữ, bảo tồn nguồn gen Lan Bầu rượu và Thu hải đường tại tỉnh Kiên Giang”: có 02 hồ sơ đăng ký là Trường Đại học Kiên Giang và Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Kết quả cả 02 hồ sơ đều đạt yêu cầu theo quy định về điều kiện tham gia cũng như thành phần hồ sơ.

        Qua kết quả kiểm tra hồ sơ, ông Nguyễn Xuân Niệm đã kết luận các hồ sơ đăng ký đều đạt yêu cầu về điều kiện tham gia và thành phần, số lượng hồ sơ hợp lệ, đầy đủ. Sở KH&CN sẽ tổ chức họp Hội đồng KH&CN chuyên ngành để đánh giá, tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đối với từng dự án nêu trên trong thời gian tới (dự kiến trong tháng 4/2016).

 

Nguyễn Thanh Sơn- CV phòng QL Khoa học

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo