Hội thảo đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị khoa học và công nghệ tiến tiến vào phục vụ sản xuất” A A

26/04/2016
Triển khai thực hiện Quyết định số 2093/QĐ-UBND và Quyết định số 2094/QĐ-UBND ngày 25/9/2015 của UBND tỉnh Kiên Giang. Trong đó có phê duyệt hỗ trợ kinh phí thực hiện 02 đề án về việc phê duyệt và hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến (máy tiện đa năng trong sản xuất máy kéo lúa) cho cơ sở Quốc Hùng tại huyện Tân Hiệp và đề án “Đầu tư hệ thống lọc, chiết rót và đóng chai vào quá trình sản xuất rượu tại Đường Xuồng của cơ sở Phan Thành Nguyên huyện Gò Quao”, với tổng kinh phí hỗ trợ 168 triệu.

                       

Hội thảo đề án “Đầu tư hệ thống lọc, chiết rót và đống chai vào qui trình sản xuất rượu tại Đường Xuồng”

 

Đề án“ Đầu tư hệ thống lọc, chiết rót và đóng chai vào quá trình sản xuất rượu tại Đường Xuồng của cơ sở Phan Thành Nguyên huyện Gò Quao” đã hỗ trợ kinh phí đầu tư hệ thống lọc, chiết rót và đóng chai tự động, cơ sở đã chủ động được trong sản xuất, rượu làm ra đảm bảo chất lượng, mẫu mã sản phẩm được nâng lên, tăng thời gian bảo quản, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Kết quả đã tăng thêm 10% sản lượng và chất lượng sản phẩm đạt chất lượng hơn so với trước đây.

Đề án“ Hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất máy kéo lúa” cho cơ sở Quốc Hùng tại huyện Tân Hiệp đã đầu tư ứng dụng 01 máy cắt tiện đa năng vào phục vụ sản xuất máy kéo luá, việc đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại đã giúp cơ sở tăng năng suất thêm 20% sản lượng so với trước đây và đã mở rộng sản xuất sang máy kéo đổ đất đang được thị trường ưa chuộng, chất lượng sản phẩm tốt hơn, chi phí sản xuất giảm, hiệu quả cao hơn, chủ động với các đơn đặt hàng.

               Ứng dụng thiết bị hiện đại vào sản xuất máy kéo lúa

 

           Bên cạnh đánh giá cao hiệu quả của đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại vào sản xuất, đã góp phần nâng cao được năng suất, chất lượng và hạ giá thành sản phẩm, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và đóng góp cho ngân sách địa phương. TS. Nguyễn Xuân Niệm – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, còn đưa ra lời khuyên cho các cơ sở sản xuất là cần phải đặc biệt hết sức quan tâm tới việc xây dựng và đăng ký độc quyền nhãn hiệu hàng hóa cho các sản phẩm sản xuất, nó sẽ góp phần tăng giá trị, uy tín sản phẩm của minh và tránh bị cạnh tranh không lành mạnh sau này./.

 

Lý Minh Tài

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo