Kiểm tra đề tài Nghiên cứu xây dựng Chương trình khoa học xã hội và nhân văn A A

30/05/2016

        Ngày 27/5/2016, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức cuộc họp kiểm tra đề tài Nghiên cứu xây dựng Chương trình khoa học xã hội và nhân văn do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là đơn vị chủ trì, ông Diệp Hoàng Du chủ nhiệm.

        Đề tài này là 1 trong 05 chương trình trọng điểm thuộc Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 05/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 36-CTr/TU ngày 27/02/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (các chương trình còn lại là Chương trình nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học và ứng dụng tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Chương trình KH&CN cải tiến, đổi mới, phát triển nâng cao trình độ công nghệ trong sản xuất công nghiệp; Chương trình KH&CN về bảo tồn và phát triển tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí và Chương trình phát triển tiềm lực KH&CN).

        Với mục tiêu nhằm đánh giá thực trạng nhằm đề xuất giải pháp phát triển nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn của tỉnh. Đề tài đã đặt ra 4 nội dung nghiên cứu gồm: (1) Điều tra, khảo sát thu thập thông tin (2) Đề xuất các giải pháp phát triển nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn; (3) Đề xuất danh mục các nhiệm vụ KH&CN thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016- 2020 và (4) xây dựng được  “Chương trình nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016 – 2020”. Trong đó nội dung cuối cùng (nội dung 4)  có thể được xem là nội dung quan trọng nhất.

        Tại buổi làm việc, thông qua báo cáo tiến độ về tỉnh hình thực hiện đề tài và kiểm tra một số sản phẩm đã hình thành (số liệu tổng hợp điều tra phân tích, các chuyên đề), Sở Khoa học và Công nghệ ghi nhận sự quan tâm trong công tác theo dõi quản lý của cơ quan chủ trì và sự cố gắng của nhóm nghiên cứu để thực hiện một khối lượng khá lớn các công việc theo yêu cầu trong thời gian không nhiều. Đến thời điểm hiện tại, đề tài đã cơ bản hoàn thành trên 75% so với nội dung đề cương được duyệt.

        Phát biểu kết luận, Ông Nguyễn Xuân Niệm, Phó Giám đốc Sở KH&CN, đánh giá cao sự cố gắng của các tổ chức cá nhân liên quan trong việc tham gia thực hiện đề tài. Đồng thời yêu cầu nhóm nghiên cứu tranh thủ chuẩn bị tổ chức các cuộc Hội thảo để hoàn chỉnh các chuyên đề tiến đến nghiệm thu cơ sở và tổng kết vào cuối tháng 6/2016, đảm bảo chất lượng, khối lượng và tiến độ theo quy định./.

Huỳnh Chánh Khoa (Phòng QLKH)

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo