Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng Chương trình khoa học và công nghệ, cải tiến, đổi mới phát triển nâng cao trình độ công nghệ trong sản xuất công nghiệp” A A

04/07/2016
Chiều ngày 28/06/2016 tại Phòng họp, Sở KH&CN Kiên Giang đã diễn ra cuộc họp Hội đồng KH&CN chuyên ngành cấp tỉnh đánh giá, nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng Chương trình khoa học và công nghệ, cải tiến, đổi mới phát triển nâng cao trình độ công nghệ trong sản xuất công nghiệp” do Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công thương) chủ trì, Ông Lâm Thanh Hùng làm chủ nhiệm.

                                             Quang cảnh buổi  họp

 

          Mục tiêu và nội dung chính của đề tài là đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp nhằm tăng tỷ trọng đóng góp của khoa học công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp. Đồng thời nghiên cứu áp dụng các quy trình, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, cải tiến đổi mới công nghệ, thiết bị trong ngành công nghiệp.

          Kết quả nghiên cứu của đề tài: (1) Đã tìm hiểu được thực trạng về trình độ công nghệ trong chế biến nông sản, thủy sản và ngành cơ khí công nghệ thu hoạch và sau thu hoạch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; (2) Đã đề xuất được 06 giải pháp trong cải tiến, đổi mới phát triển nâng cao trình độ công nghệ trong ngành sản xuất công nghiệp và công nghệ mới, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường; (3) Đề xuất được danh mục các đề tài dự án (ĐTDA) phục vụ đổi mới, phát triển nâng cao trình độ công nghệ trong sản xuất công nghiệp đến năm 2020.

          Theo đánh giá của các Thành viên Hội đồng và đại biểu thì đề tài đã đạt được mục tiêu đề ra và thực hiện đầy đủ các nội dung so với thuyết minh đề cương đã được duyệt. Xác định được cơ bản việc sử dụng máy móc thiết bị, quy trình sản xuất cũng như công nghệ đang áp dụng; đánh giá được những vấn đề còn hạn chế về công nghệ đang áp dụng; đưa ra được định hướng và giải pháp để cải tiến, khắc phục nâng cao trình độ công nghệ; đề xuất được danh mục các đề tài, dự án (41 ĐTDA với kinh phí 142 tỷ đồng từ 03 nguồn ngân sách: TW, Địa phương và Doanh nghiệp).

Tại buổi họp các thành viên Hội đồng đánh giá cao kết quả thực hiện của đề tài. Tuy nhiên để báo cáo hoàn thiện hơn, chủ nhiệm đề tài cần bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung như: Phần tổng quan tài liệu cho mục tiêu cụ thể phải trình bày được trình độ công nghệ của một số ngành công nghiệp chủ yếu của tỉnh Kiên Giang và cần đề cập thêm nội dung Nghiên cứu chủ trương, chính sách trong cải tiến, đổi mới, phát triển, nâng cao trình độ công nghệ trong quá trình sản xuất công nghiệp trong thời gian qua. Bổ sung nguồn trích dẫn tài liệu trong báo cáo, tiêu chí đánh giá trình độ công nghệ trên thế giới để có cơ sở so sánh trình độ công nghệ của Kiên Giang với một số nước trên thế giới; bổ sung thêm báo cáo xử lý số liệu; phải nêu rõ được trình độ công nghệ được đánh giá như thế nào; sắp xếp danh mục ĐTDA theo thứ tự ưu tiên và phân kỳ thời gian, kinh phí cho phù hợp, các chương trình DA cần cụ thể hơn…

Hội đồng đã thống nhất cho nghiệm thu đề tài với xếp loại B (Khá)./.

 Tạ Băng Hồ – Phòng QLKH

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo