Nghiệm thu đề tài “Ứng dụng mã nguồn mở để xây dựng phần mềm HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính Nhà nước”. A A

25/07/2016
Chiều ngày 18/7/2016 tại Phòng họp, Sở KH&CN Kiên Giang đã diễn ra cuộc họp Hội đồng KH&CN chuyên ngành cấp tỉnh đánh giá, nghiệm thu đề tài “Ứng dụng mã nguồn mở để xây dựng phần mềm hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính Nhà nước” do Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Kiên Giang chủ trì, Ông Huỳnh Phước Thái làm chủ nhiệm.

          Mục tiêu và nội dung chính của đề tài là đề xuất giải pháp cải tiến và ứng dụng thí điểm các giải pháp mã nguồn mở vào HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 giúp tiết kiệm thời gian và chi phí, góp phần phục vụ cải cách hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước.

          Kết quả nghiên cứu của đề tài: (i) Đã đánh giá được thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin tại một số cơ quan hành chính nhà nước; (ii) Đã tiến hành nghiên cứu, thử nghiệm các giải pháp mã nguồn mở và lựa chọn giải pháp xây dựng phần mềm HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính nhà nước; (iii) Đã và đang triển khai thí điểm phần mềm tại 02 cơ quan hành chính nhà nước.

          Theo đánh giá của các Thành viên Hội đồng và đại biểu thì đề tài đã đạt được mục tiêu đề ra và thực hiện đầy đủ các nội dung so với thuyết minh đề cương đã được duyệt. Hiệu quả kinh tế-xã hội cao thông qua việc tiết kiệm thời gian, công sức, nhân sự, gia tăng tính minh bạch trong công tác quản lý hành chính nhà nước. Nhưng phần ứng dụng triển khai nhân rộng của phần mềm ra nhiều đơn vị hành chính nhà nước chưa cao.

          Tại buổi họp các Thành viên Hội đồng đánh giá cao kết quả thực hiện của đề tài. Tuy nhiên để báo cáo hoàn thiện hơn, chủ nhiệm đề tài cần bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung như: Bổ sung thêm các văn bản, hình ảnh, nguồn số liệu trích dẫn vào phần tổng quan tài liệu; bổ sung bảng đánh giá kết quả việc áp dụng phần mềm tại các đơn vị đã thí điểm, đưa ra các giải pháp triển khai kết quả của đề tài một cách cụ thể hơn. Nên lồng ghép với phần mềm một cửa điện tử hiện đang áp dụng tại một số địa phương và đơn vị.

          Hội đồng đã thống nhất cho nghiệm thu đề tài với kết quả xếp loại B (Khá)./.

 Tạ Băng Hồ – Phòng QLKH

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo