Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN cơ sở A A

04/08/2016
Sáng ngày 28/7/2016, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã thành lập đoàn đến và làm việc với huyện Giang Thành để trao đổi, chia sẽ kinh nghiệm trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN cơ sở. Cùng đi với đoàn gồm có ông Dương Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở KH&CN, Trưởng đoàn và đại diện các Phòng Quản lý KH&CN Cơ sở, Quản lý Khoa học và Kế hoạch – Tài chính. Đại diện địa phương tiếp đoàn có ông Bùi Văn Mến, Phó Chủ tịch UBND huyện Giang Thành cùng đại diện các Phòng Công thương, NN&PTNT, Trạm Khuyến nông, Hội Nông dân, Huyện đoàn,…

      Thông qua báo cáo của Phòng Công thương, địa phương có kiến nghị, đề xuất một số vấn đề nhằm nâng cao năng lực cũng như hiệu quả trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện các đề tài, dự án KH&CN tại cơ sở, gồm: Sở KH&CN cần tổ chức tập huấn, hướng dẫn cán bộ quản lý KH&CN, cán bộ nghiên cứu khoa học của địa phương; tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò KH&CN trong phục vụ phát triển sản xuất; xem xét nâng định mức kinh phí hỗ trợ trong thực hiện đề tài, dự án. Đồng thời, kiến nghị lãnh đạo tỉnh xem xét, bố trí cán bộ quản lý KH&CN địa phương chuyên trách. Bên cạnh đó, địa phương đề nghị Sở KH&CN xem xét, hỗ trợ địa phương triển khai các đề tài, dự án KH&CN phù hợp với thực tiễn, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

       Đại diện các Phòng chuyên môn thuộc Sở KH&CN đã trao đổi, chia sẽ thông tin liên quan đến các kiến nghị, đề xuất của địa phương. Cuối cùng, ông Dương Minh Tâm kết luận như sau:

       Trong thời gian tới, Sở KH&CN và địa phương sẽ tăng cường phối hợp triển khai tốt các hoạt động KH&CN, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của Sở, cụ thể: Sở sẽ tổ chức tập huấn, hướng dẫn cán bộ quản lý cũng như cán bộ nghiên cứu khoa học của địa phương nhằm nâng cao hiêu quả trong công tác quản lý, phát hiện ý tưởng, xây dựng hồ sơ và viết báo cáo tổng kết đề tài, dự án. Trong thực hiện đề tài, dự án, địa phương cần đánh giá nguyên nhân của một số đề tài, dự án chưa hiệu quả để có kế hoạch thực hiện trong thời gian tới tốt hơn. Việc đề xuất, đặt hàng đề tài, dự án thực hiện năm 2017, địa phương có thể nghiên cứu và bổ sung, gửi về Sở KH&CN xem xét. Khi thực hiện đề tài, dự án có thể phối hợp Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN để được hỗ trợ trong việc xây dựng hồ sơ cũng như viết báo cáo tổng kết. Bên cạnh đó, địa phương cần rà soát lại các thủ tục hành chính được công bố và xây dựng quy trình, đáp ứng kịp thời trong xử lý công việc. Địa phương có thể thành lập đoàn kiểm tra hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan trong kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa.

 

Nguyễn Thanh Sơn – Phòng Quản lý KH&CN Cơ sở

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo