Họp Hội đồng nghiệm thu cơ sở đề tài “Nghiên cứu giải pháp bồi dưỡng kỹ năng mềm cho học sinh – sinh viên góp phần hình thành văn hóa nghề cho người lao động tỉnh Kiên Giang” A A

26/08/2016
Chiều ngày 22/8/2016 tại phòng họp Khu Hiệu bộ trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang đã diễn ra cuộc họp Hội đồng KH&CN chuyên ngành nghiệm thu cơ sở đề tài “Nghiên cứu giải pháp bồi dưỡng kỹ năng mềm cho học sinh – sinh viên góp phần hình thành văn hóa nghề cho người lao động tỉnh Kiên Giang” do Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang chủ trì, ThS. Huỳnh Hồng Mai (nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang) làm chủ nhiệm.

          Mục tiêu và nội dung chính của đề tài là nghiên cứu giải pháp bồi dưỡng kỹ năng mềm cho học sinh, sinh viên (HSSV) học nghề nhằm đáp ứng thị trường việc làm, nâng cao chất lượng lao động và xây dựng đội ngũ lao động lành nghề phù hợp nhu cầu lao động trong tỉnh.

          Kết quả nghiên cứu của đề tài: (i) Đã đánh giá được thực trạng kỹ năng mềm của người lao động trong tỉnh so với yêu cầu của các doanh nghiệp tuyển dụng; (ii) Đã xây dựng được chương trình đào tạo kỹ năng mềm cho người học nghề; (iii) Đã biên soạn được bộ tài liệu giảng dạy kỹ năng mềm cho HSSV học nghề đáp ứng thị trường thế giới yêu cầu; (iv) Triển khai dạy thí điểm chương trình đào tạo và sử dụng bộ tài liệu giảng dạy kỹ năng mềm.

          Theo đánh giá của các thành viên Hội đồng và đại biểu thì đề tài đã đạt được mục tiêu đề ra và thực hiện đầy đủ các nội dung so với thuyết minh đề cương đã được duyệt. Kết quả là cơ sở để giải quyết các nhu cầu tuyển dụng lao động với đối tượng HSSV của các doanh nghiệp trong tỉnh.

          Tại buổi họp các Thành viên Hội đồng đánh giá cao kết quả thực hiện của đề tài. Tuy nhiên để báo cáo hoàn thiện hơn, chủ nhiệm đề tài cần bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung như: Bổ sung thêm nguồn số liệu trích dẫn vào phần tổng quan tài liệu; đưa ra các giải pháp triển khai kết quả của đề tài một cách cụ thể hơn; xác định rõ các đối tượng nghiên cứu như doanh nghiệp, giáo viên, HSSV hay người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp

            Hội đồng đã thống nhất với kết quả Đạt và cho nghiệm thu cơ sở đề tài nêu trên./.

 Tạ Băng Hồ – Phòng QLKH

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo