Nghiệm thu đề tài Tài nguyên lâm sản ngoài gỗ ở Vườn Quốc gia U Minh Thượng A A

10/11/2016
Vào lúc 13giờ30 ngày 08/11/2016 tại Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã diễn ra cuộc họp đánh giá, nghiệm thu đề tài “Điều tra, đánh giá và đề xuất giải pháp quản lý, khai thác nguồn tài nguyên lâm sản ngoài gỗ ở Vườn Quốc gia U Minh Thượng” do Vườn Quốc gia U Minh Thượng chủ trì, ThS. Trần Văn Thắng chủ nhiệm. Đề tài thực hiện với mục tiêu chính là điều tra, đánh giá, xác định danh lục loài, trữ lượng, thời gian thu hoạch của các tài nguyên lâm sản ngoài gỗ tại Vườn Quốc gia U Minh Thượng và đề xuất các giải pháp quản lý, khai thác bền vững các tài nguyên này.

Ông Nguyễn Xuân Niệm – PGĐ Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng đã đánh giá cao các nội dung công việc mà nhóm thực hiện đề tài đã thực hiện. Kết quả đạt được của đề tài đã xây dựng được danh lục các tài nguyên lâm sản ngoài gỗ động vật (có 32 loài thú, 184 loài chim, 49 loài lưỡng cư, bò sát, 64 loài cá, 209 loài côn trùng, trong đó có 42 loài động vật quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam (2007) và Danh lục đỏ IUCN (2012), chia thành bốn nhóm: nhóm cho thực phẩm có182 loài, nhóm cho dược liệu có 21 loài, nhóm làm cảnh có 50 loài, nhóm cho sản phẩm khác có 02 loài); danh lục các tài nguyên lâm sản ngoài gỗ thực vật (có 128 loài thuộc 66 họ thực vật có mạch, trong đó có 04 loài cây quý hiếm được ghi trong sách đỏ Việt Nam, chia thành 5 nhóm gồm có: nhóm cây có giá trị làm dược liệu có 98 loài, nhóm cây làm thực phẩm có 39 loài, nhóm cây làm cảnh có 23 loài, nhóm cây chiết xuất có 4 loài, nhóm cây cho sợi duy nhất có 01 loài); xác định được trữ lượng, thời gian thu hoạch; trên cơ sở đánh giá hiện trạng quản lý và khai thác các tài nguyên lâm sản ngoài gỗ đã đề xuất được một số nhóm giải pháp quản lý và khai thác bền vững các tài nguyên này. Sản phẩm của đề tài còn xây dựng được bộ tiêu bản động vật (20 loài), thực vật (45 loài); 218 hình ảnh tư liệu về các loài động vật, thực vật để trưng bày trong Phòng Trưng bày mẫu vật của Vườn Quốc gia U Minh Thượng và tham gia hỗ trợ đào tạo được 01 Thạc sĩ; đăng 01 bài báo trên Tạp chí NN&PTNT năm 2016.

Tuy nhiên, Hội đồng cũng đóng góp nhiều ý kiến để nhóm thực hiện hoàn chỉnh báo cáo tổng kết và các sản phẩm kèm theo như: chỉnh sửa một số lỗi về hình thức; bổ sung và làm rõ khái niệm về lâm sản phụ, đặc sản rừng, lâm sản ngoài gỗ; các kết quả nghiên cứu đã thực hiện hiện có liên quan về LSNG, quản lý, khai thác các LSNG tại tỉnh Kiên Giang nói chung và tại VQG UMT nói riêng trong phần tổng quan; bổ sung phương pháp thu mẫu, làm tiêu bản động-thực vật, giám định động-thực vật; các phương tiện đã mua sắm thêm để thực hiện đề tài; Phần kết quả và thảo luận: Cần bố cục cho rõ ràng, mạch lạc, bám sát theo mục tiêu đặt ra: (1) Xác định danh lục, trữ lượng, thu hoạch tài nguyên LSNG động-thực vật; (2) Đề xuất giải pháp quản lý, thu hoạch tài nguyên LSNG động-thực vật. Bổ sung việc đánh giá trữ lượng, giá trị cho từng tài nguyên lâm sản (một số loài khai thác chính), so sánh sản lượng khai thác các tài nguyên LSNG hiện nay so với trữ lượng hiện có của VQG UMT để có cơ sở đề xuất giải pháp quản lý và khai thác bền vững các tài nguyên này; các kết luận bám theo các mục tiêu của đề tài; các kiến nghị cần định hướng nghiên cứu tiếp các sản phẩm để phát triển nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu tập thể của địa phương,…

Hội đồng đã thống nhất nghiệm thu đề tài, kết quả bỏ phiếu đề tài đạt loại B.

Ánh Nguyệt – Phòng QL Khoa học  

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo